Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • VESELÉ PROSTŘEDÍ

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
úterý, 30 březen 2021 08:34 | AKTUALITY ŠKOLA

Jak na zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápisy do prvních tříd proběhnou v Děčíně od 1. dubna, proto je pro Vás připravený krátký video průvodce.

Již brzy Vám zpřístupníme on-line rezervace termínů.

 

úterý, 30 březen 2021 08:00 | AKTUALITY ŠKOLA

McDonald´s Cup 2021

Obvyklá turnajová podoba je nahrazena novým projektem "Odpískej nudu s McDonald´s Cupem". Program nabízí dětem, rodičům i školám inspirativní videa pro domácí pohybové aktivity. Cílem je nejen motivovat malé sportovce k pravidelné pohybové činnosti doma či v rámci povolených školních aktivit, ale také do nich vnést v současné době tolik potřebnou radost.

Přihlaste se na webových stránkách: https://www.mcdonaldscup.cz/

 

 

Dne 27. a 28. března proběhlo školní kolo Biologické olympiády.

Dle Usnesení vlády ze dne 26. 2. č. 200 se všichni žáci od 8. 3. 2021 vzdělávají distančně. Žáci, kteří se vzdělávají distančně mají nárok na oběd.
Obědy se vydávají do vlastních jídlonosičů, oběd nelze sníst ve školní jídelně.

Vydávání obědů v časech:
1. st. - 11:15 h - 11:40 h
2. st. - 12:30 h - 13:00 h

Vzhledem ke stále zhoršující se epidemiologické situaci vydala VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, a to tak: více viz článek

středa, 24 únor 2021 21:12 | AKTUALITY DRUŽINA

INFORMACE o povinné ochraně dýchacích cest Doporučený

Dle mimořádného opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (viz příloha) platí, že všechny osoby v prostorách ZŠ a MŠ musí mít ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je:
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny  technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných  norem (např. FFP2/KN 95),  

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické  podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,  

které brání šíření kapének.

Doporučení na přechod z látkové roušky na zdravotnickou roušku, či respirátor je uvedeno v termínu od 25. – 28. 2. 2021, kdy škola bude respektovat aktuální ochrany nosu a úst.

V bodě 3 c)  tohoto mimořádného opatření je uvedeno následující: „Zákaz se nevztahuje na žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).“  Toto je však aktuálně ve školách zakázáno.2

Podle bodu 3 a) mají výjimku děti do 2 let.
Podle bodu 3 b) mají výjimku děti v mateřské škole a děti v dětské skupině.
Výjimka podle písm. b) se vztahuje na „děti v mateřské škole a děti v dětské skupině“, neboť se jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy stále stejných osob, v jejichž případě nepoužívání ochranného prostředku v rámci takového kolektivu nepředstavuje vážné riziko. Výjimka se v době šíření více virulentních mutací SARS-CoV-2 nevztahuje na pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby pečující o děti v dětské skupině, a to za účelem zabránění jejich šíření v těchto zařízeních.

Od termínu 1. 3. 2021 tedy odpadá možnost nosit obyčejnou látkovou roušku, která nesplňuje výše stanovené standardy.

 

 

Na základě informací z MŠMT pokračujeme od 15. 2. ve stejném režimu jako doposud, viz následující informace.
 

Od 1. 2. 2021 do odvolání je prezenční výuka (ve škole) pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. Sledujte, prosím, následující informace.

25. 1. - 29. 1. 2021 je prezenční výuka (ve škole) pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. Sledujte, prosím, následující informace.

11. 1. - 22. 1. 2021 je prezenční výuka (ve škole) pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. Sledujte, prosím, následující informace.

Strana 2 z 20