Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

 • POČÍTAČOVÁ UČEBNA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k zajištění homogenity skupin nejen při výuce a pohybu žáků v prostorách školy, ale také při stravování ve školní jídelně, dochází od pondělí 30. 11. k úpravám rozvrhů hodin všech žáků prezenční formy studia.

V přílohách jsou rozvrhy hodiny pro jednotlivé třídy.

vedení školy

středa, 25 listopad 2020 19:03 | AKTUALITY DRUŽINA

Informace k provozu ZŠ, ŠD a ŠJ od 30. 11. 2020 Doporučený

Informace k výuce od pondělí 30. 11. 2020

Ministerstvo školství nám poslalo metodické pokyny a opatření jsou nutná dodržovat. Dokumenty "Informace k provozu škol" a "Tabulku PES pro oblast školství" naleznete v příloze níže.

Všichni žáci, zaměstnanci i návštěvníci školy mají povinnost nosit ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny) i školní jídelně, kromě doby, kdy konzumují jídlo. Roušky musí nosit i při společném pobytu venku. Ochranný štít není bez roušky Státním zdravotnickým ústavem povolen.

Ve třídách i společných prostorách se musí v pravidelných intervalech větrat.

1. stupeň všechny třídy prezenční formou  
2. stupeň 9. A a 9. B prezenční formou  
 rotačně 30. 11. - 4. 12.  6. B, 7. B, 8. B prezenčně
    6. A, 7. A, 8. A distančně
  7. 12. - 11. 12. 6. B, 7. B, 8. B distančně
    6. A, 7. A, 8. A prezenčně

Vzhledem k zajištění homogenity skupin a výdejů obědů dojde k úpravám rozvrhu hodin všech žáků prezenční formy studia, které budou zveřejněny do konce týdne. Sledujte, prosím, naše webové stránky a Bakaláře.

Informace ke školní družině od pondělí 30. 11. 2020

Školní družina bude zajištěna pro přihlášené žáky 1. - 4. ročníku.

Provoz školní družiny:

Ranní družina: od 6:00 do předání třídní učitelce, nejpozdější příchod je možný v 7:30 h.

Odpolední družina: do 16:00 hodin. 

Pobyt venku: 14:00 - 15:00 h (pokud rozvrh hodin třídy dovolí)

Nově jsou žáci zařazeni do následujících homogenních skupin, v tomto složení budou po celou dobu pobytu ve školní družině. Skupiny se nesmí míchat.

1. A + 1. B Řadová Hana
2. A + 2. C Záhorková Markéta
2. B Pešková Vlasta
3. A + 3. B Ledvinková Marcela + pedagogičtí pracovníci školy
4. A + 4. B pedagogičtí pracovníci školy

Družina na obědy nechodí. Na obědy budou žáci chodit s třídní učitelkou dle rozpisu, který bude uveden v rozvrhu hodin.

Informace k obědům od pondělí 30. 11. 2020

Výdej obědů bude probíhat dle přesně stanoveného harmonogramu a jiný čas výdeje stravy není z hygienického hlediska možný. Žáci budou na obědy chodit po třídách s vyučujícími. Samostatně nebudou žáci vpuštěni do školní jídelny s výjimkou žáků, kteří se budou vzdělávat distančně. Ti si budou moci vyzvedávat obědy pouze do kastrůlku v čase 13:35 - 14:00 h. V jiném čase nebudou do školní jídelny vpuštěni.

Obědy pro žáky 1. stupně jsou od pondělí 30. 11. automaticky přihlášeny. Pokud nebude Vaše dítě na obědy chodit (např. z důvodu nemoci), nezapomeňte si oběd odhlásit.

Obědy pro žáky 2. stupně si od pondělí 30. 11. přihlaste

 

Věříme, že se epidemiologická situace v naší zemi bude i nadále zlepšovat a brzy nám umožní od některých opatření upustit.

vedení školy

 

 

pátek, 13 listopad 2020 18:18 | AKTUALITY ŠKOLA

Vydávání stravy od 18. 11. 2020 Doporučený

Vydávání obědů v novém režimu:

Ve školní jídelně nemají žáci a zaměstnanci školy nasazenou roušku jen při konzumaci jídla a pití.

Rozpis odchodů do školní jídelny a výdej obědů je v návaznosti na doporučení MŠMT o zachování homogenity skupin.

Žáci 1. a 2. ročníků

Všichni žáci 1. a 2. ročníků, kteří nechodí do školní družiny, ale chodí na obědy, budou na obědy nyní odcházet s družinou v následujících časech, bez ohledu na konec vyučování. Tzn., že tito žáci po skončení vyučování jdou do školní družiny a v níže stanoveném čase jde s družinou na oběd a po obědě odchází domů. Pokud s tímto řešením rodiče nesouhlasí, jediné možné řešení je oběd odhlásit a dítě pak odchází domů ihned po skončení výuky.

1. A 11:45

1. B 12:00

2. A 12:40

2. B 12:55

2. C 13:10

 

Žáci, kteří se vzdělávají distančně

13:30 - 14:00 obědy se vydávají do jídlonosičů (nově si oběd nemohou sníst v jídelně

 

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví

vedení školy

Od středy 18. 11. 2020 se vracejí žáci 1. a 2. ročníků do lavic. Sledujte, prosím, následující informace.

neděle, 18 říjen 2020 09:09 | AKTUALITY ŠKOLA

Školní e-maily jsou v provozu

Všechny školní e-mailové adresy (žákovské i zaměstnanecké) jsou již v provozu.

 

Oznamujeme Vám, že rada města na základě usnesení Vlády ČR č. 1033 ze dne 12. března 2020 a hejtmana Ústeckého kraje  rozhodla, že nezbytnou péči o děti školního věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:
 • bezpečnostních sborů;
 • obecní policie;
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • příslušníci ozbrojených sil;
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení

bude vykonávat Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace v době od 06:00 do 16:00hodin. Stravovací služby pro tyto děti zajistí Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13 příspěvková organizace bezúplatně.

Kontaktní osoba: Mgr. Křivohlavá, tel. č.: 775 861 995.

V případě naplnění kapacity ZŠ Komenského nám., otevře se ZŠ Březová 369/25, Děčín III.

 
 
 

Od pátku 16. 10. 2020 od 12:00, budou služební emaily mimo provoz do pondělí 19. 10. 2020 času 8:00. Prosíme tímto všechny, kteří zasílají práci skrze email, aby tak učinili do pátku 12:00, nebo poté až v pondělí od 8:00 – JINAK VAŠE ZPRÁVA NEDOJDE.

vedení školy

úterý, 13 říjen 2020 14:14 | AKTUALITY ŠKOLA

Informace k nařízení vlády od 14. 10. 2020 Doporučený

Na základě usnesení vlády ​ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 bude od 14. 10. 2020 (včetně) platit následující:

1) Všichni žáci naší školy přecházejí na distanční (dálkovou) formu vzdělávání. Odkaz ke studijním materiálům je zde: https://www.zsamsbrezova.cz/pro-zaky/samostudium

Zde vyberete Vaši třídu a následně předmět.

2) Vzhledem k současnému distančnímu vzdělávání a avizovaným pravidlům pro školní stravování, není jídelna schopna zařídit stravování všech aktuálně přihlášených strávníků. Z tohoto důvodu se od ​14. 10. do 16. 10. 2020 ruší provoz školní jídelny a třídní učitelé Vás budou během čtvrtečního dopoledne kontaktovat, kdy bude možné projevit závazný zájem o oběd v termínu 19.  – 23. 10. 2020. Na základě této zpětné vazby bude vyhodnoceno a Vy budete informováni, zda a za jakých podmínek bude nebo nebude školní jídelna v provozu.

3) Pokud budete potřebovat vystavit OČR na Vaše dítě, pak je možnost každý všední den od 7:00 do 13:00. Mimo tento čas pouze po předchozí telefonické domluvě na čísle sekretariátu školy 775 861 990. OČR lze zaslat e-mailem nebo přes Bakaláře. Požádat o zaslání OČR můžete na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vedení školy

sobota, 10 říjen 2020 15:13 | EXKURZE DO FIREM - ŠKOLA II

Návštěva z IPS

 

V pátek 9.10.2020 se žáci devátého ročníku zúčastnili prezentace kariérové poradkyně z Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání ÚP Děčín.

Všichni žáci obdrželi brožuru "Volba povolání pro žáky ZŠ" a dopis pro rodiče se spoustou užitečných informací a návodů, jak postupovat při výběru střední školy a vhodného povolání.

Na základě vydaných opatření přinášíme informace pro následující 2 týdny (pokud nedojde dříve z postu pana Prymuly, či MŠMT ke změnám, jak se již stalo v minulém týdnu, které by bylo nutné zohlednit a zapracovat):

1. V týdnu 12. - 16. 10. 2020 mají prezenční výuku (ve škole) bez změny v rozvrhu třídy 6. A, 7. A, 8. A, 9. A. Třídy s označením "B" mají v tomto týdnu vzdálenou výuku bez přímé účasti ve škole (z domova). 
    1. stupeň bez změny.

2. V týdnu 19. - 23. 10. 2020 mají prezenční výuku (ve škole) bez změny v rozvrhu třídy 6. B, 7. B, 8. B, 9. B. Třídy s označením "A" mají v tomto týdnu vzdálenou výuku bez přímé účasti ve škole (z domova).
    1. stupeň bez změny.

3. V termínu 26. - 27. 10. 2020 jsou MŠMT "rozšířeny" podzimní prázdniny.

4. Informace ke vzdálené výuce jsou následující:

 1.  práce pro žáky se zatím stejně jako na jaře zadává přes https://brezovka.estranky.cz/ - odkaz na jednotlivé třídy naleznete na našich webových stránkách v záložce "Pro žáky" - "Samostudium" - https://www.zsamsbrezova.cz/pro-zaky/samostudium ;
 2. online konzultace mohou být zařazovány pouze  časech k tomu určených dle klasického rozvrhu - tzv. "videokonference" - nejsou však pro pedagogy povinné, pouze, pokud tento typ komunikace s žáky učitel využije, bude tato informace zmíněna na webu estranek. Videokonference nesmí být zařazena na 6. vyučovací hodinu (z důvodu možnosti obědu);
 3. ve vzdáleném režimu v daný týden by mělo být voleno učivo spíše procvičovacího charakteru;
 4. zadaná práce může být hodnocena na základě § 184a) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.
  Toto platí pouze při vyhlášení mimořádného opatření, což se stalo. Žák má tedy povinnost, avšak škola musí přizpůsobit podmínky žákům. Např. kdo nemůže "online", domluví si individuálně s učitelem, že si vyzvedne např. vytisknutou práci ve škole, kterou musí plnit apod.

5. Obědy platí pro všechny. Žáci v režimu vzdálené výuky mohou na obědy v tyto časy: 11:40 - 12:00; 12:30 - 13:00; 13:30 - 14:00. Čas oběda si žák v případě zájmu volí dle programu vzdálené výuky. Nebudou-li chtít obědů využívat, musí si je samostatně odhlásit.

6. Všechny kroužky, které poskytují naši zaměstnanci na 1. i 2. stupni jsou na následujících 14 dní zrušeny bez výjimky.

vedení školy

Strana 1 z 13