Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

 • VARIABILNÍ PROSTŘEDÍ

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?

Dne 17. září 2021 se naše škola zúčastnila 2. ročníku běžeckého a překážkového závodu Sokol Raptor na Smetanově nábřeží v Děčíně. Byla to opět ďábelská jízda.  Oproti minulému roku totiž pořadatelé (závodníci Sokol SPARTAN Training Group a Predátor Workout) prodloužili závodní trať ze 2,5 km na 3,5km a zdvojnásobili počet překážek (přes třicet). Závod se opět odehrával na souši, ve vzduchu i ve vodě. Děti přeskakovaly, přelézaly, plazily se po trávě i ve vodě, šplhaly, přenášely, běhaly, jedly pražené červíky a často si sahaly až na dno svých sil. Trať plně prověřila jejich univerzálnost.

O to víc nás těší, že kluci a holky ze ZŠ Březová nejenže zvládli všechny nástrahy trati, ale umístili se na nejvyšších pozicích a dokonce překonali loňskou úspěšnou reprezentaci školy.

V kategorii chlapců 6. tříd se na celkové 1. pozici umístil Marian David, v kategorii chlapců 7.tříd skončil na 1. místě David Bozseník a v kategorii chlapců 9. tříd vybojoval bronzovou medaili Míša Kohout.

I ostatní závodníci ze ZŠ Březová předvedli maximální výkony, umístili se vysoko v celkovém pořadí a zaslouží obrovské uznání (Honza Miškovský, Eliška Capoušková, Nikča Plevačová, Sabina Richterová a Andrea Klabanová).

Našim žákům tímto skládám poklonu nejen za maximální úsilí, které do závodu dali, ale hlavně za vytvoření perfektní party, kde si každý navzájem pomáhal a podporoval jeden druhého.

Věřím, že příští rok se opět sejdeme na stejném místě. Akce se nadmíru vydařila.

Mgr. M. Pazderka

pátek, 17 září 2021 12:06 | AKTUALITY ŠKOLA

7. A - Exkurze do Jetřichovic

Ve středu 8. září 2021 se žáci 7.A zúčastnili exkurze do oblasti Jetřichovických skal. Tato exkurze proběhla pod vedením paní Jarmily Judové z NP České Švýcarsko, a to v rámci programu Škola národního parku*.
Děti se do Jetřichovic vypravily autobusem, který přijel přímo ke škole. Po tom, co jsme dorazili do Jetřichovic, jsme byli seznámeni s programem a vydali se na zříceninu hradu Falkenštejn a následně na Mariinu vyhlídku. Výstup k Falkenštejnu zvládli všichni, na Mariinu vyhlídku však všichni nedošli. Někteří se rozhodli využít nabídky si odpočinout těsně pod výstupem na samotnou vyhlídku.
Během exkurze se žáci seznámili s přírodními poměry lokality, s tím, jak se mění lesy a určili si různé druhy stromů, které po cestě potkali, dále si například zahráli na louce u Jetřichovic týmovou hru na poznávání ptáků Českého Švýcarska a naučili se i něco z jejich života a mnoho dalšího.
Počasí exkurzi přálo a vše tak vyšlo na výbornou.

Budu se těšit opět příště.

Mgr. Lukáš Bartoň

*Nositelem projektu je Správa národního parku České Švýcarsko (https://www.npcs.cz/).

pátek, 17 září 2021 10:11 | AKTUALITY ŠKOLA

Sportovní kroužky

pátek, 17 září 2021 08:09 | AKTUALITY ŠKOLA

7. A výlet - Kaňon Labe

V pátek 3. září se žáci 7.A vydali na turistický výlet na nejhlubší pískovcový kaňon Evropy – Kaňon Labe. Vyrazili jsme od školy směr Kvádrberk a z něj pak po červené turistické trase na jednotlivé vyhlídky na tento přírodní fenomén. Cesta byla celkem dlouhá asi 13 km. Celou trasu ušli jen někteří žáci. Po cestě bylo dost kopců, a to některé z dětí značně zmohlo. Proto jsme se v jednu chvíli rozhodli, že se rozdělíme na dvě skupiny. Skupina, která šla se mnou a paní asistentkou Frčkovou, prošla trasu celou, druhá skupina zůstala s panem učitelem Mašatou a vydala se nazpět po červené trase. Obě skupiny se pak sešly u turistického přístřešku v Ludvíkovicích a vydali se pak společně zpátky ke škole. Počasí nám přálo a výlet se velice vydařil.

Mgr. Lukáš Bartoň, třídní učitel 7.A

úterý, 14 září 2021 11:14 | AKTUALITY ŠKOLA

T-Mobile Olympijský běh

8. září odstartoval T-Mobile Olympijský běh po celém Česku

Naše škola se tradičně zúčastnila této sportovní akce. Celá škola sportovala v duchu fair play a byly vidět i skvělé běžecké výkony. Pochvala patří všem aktivním dětem, paní učitelkám, učitelům a asistentkám, kteří vytvořili nádhernou kamarádskou a sportovní atmosféru. Děti běžely pro radost a zcela jistě si ti nejlepší zaslouží ocenění. Takto se umístili naši žáci v jednotlivých kategoriích.

Kategorie 1. stupeň ZŠ:
Dívky: 

 1. místo - Hendrichová Adriana  3:30 minut
 2. místo - Horváthová Stefany 3: 44 minut
 3. místo - Kumstátová Nikola   3:47 minut

Chlapci:

 1. místo - Kubíska Matěj  2:52 minut
 2. místo - Hašek David  2:51 minut
 3. místo - Strejček David 2:.52 minut

Kategorie 2. stupeň ZŠ:
Dívky:

 1. místo - Plevačová Nicol 3:31 minut
 2. místo - Grulichová Karolína 3:34 minut
 3. místo - Rocheltová Eliška 3:39 minut

Chlapci:

 1. místo -  Ledvinka Jan 2:26 minut
 2. místo -  Kohout Michal 2:31 minut
 3.  místo - Miškovský Jan 2:38 minut

Všem gratulujeme a těšíme se na další sportovní akci.

Mgr. Pavlína Kopejsková

středa, 08 září 2021 11:10 | AKTUALITY ŠKOLA

6. B - třídní výlet

Vzájemně se poznat a užít si společné sportovní dopoledne mimo školní lavice – to byl plán na pátek 3. 9. Ráno jsme se sešli ve škole a žáci dostali první úkol – zvolit si mezi sebou 2 kapitány/kapitánky, kteří povedou svá družstva v předem připravených soubojích. Po dlouhém přemlouvání, kdy se do pozice kapitána nikomu moc nechtělo, jsme doslova ukecali Kryštofa a Radima 😊 Ti si pak k sobě náhodně vybrali ostatní členy týmu. Zbýval poslední úkol před tím, než se vydáme ven – zvolit si název týmu. Ze souboje týmů se ve vteřině stal i souboj rodinných příslušníků, protože jeden tým se jmenoval „Tvoje máma“, druhý tým „Tvůj táta“. Čí rodič to vlastně měl být, mi ale žáci neřekli 😊

Naše kroky poté vedly na „palouk“ nad DDM. Tam probíhaly soutěže. Děti se proti sobě utkaly ve velmi známé hře „Kámen, nůžky, papír“, svou chytrost prokázaly v „Piškvorkách“, kde se nakonec ukázalo, že chytrost a přemýšlení vyhrává nad rychlostí, děti také házely vlaštovkou, přetahovaly se lanem – vždy ve dvojicích, kdy jsem náhodně vyvolala dvě čísla. Zde rozhodovala i rychlost vyběhnutí a reakce uvědomění si, které že to číslo jsem vlastně měl. Poslední hrou byla tzv. „Kostka smrti“ – všichni přežili 😊 A o co se vlastně soutěžilo a který tým vyhrál?  Vítězný tým měl slíbenou úlevu při prvním diktátu z českého jazyka 😊 Vítězem se nakonec stali úplně všichni, kteří se sportovního dopoledne zúčastnili, všichni makali na 100 %, fandili si, podporovali se, hráli fair play – tak to má být.

Při zpáteční cestě jsme se zastavili na výbornou zmrzlinu u Franze Josefa, někteří si spravili chuť ledovou tříští.

Moc děkuji svým šesťákům za super strávený den a paní učitelce Janě Adéeové za doprovod a skvělé fotky. Budu se těšit na další společné akce 😊

Mgr. Lucie Štěpánková, tř. učitelka

úterý, 07 září 2021 14:54 | AKTUALITY ŠKOLA

Letní škola

Letní škola – skupina pod vedením p. uč. Lukáše Bartoně, p. uč. Andrey Patové a p. asistentky Veroniky Pavlíkové

V týdnu od 16. do 20. srpna se na naší škole konala letní škola, jejímž cílem bylo rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost, přírodní a kulturní základ a podpořit kompetence žáků k učení.

První den jsem žáky seznámil s mikroskopem. Žáci si osvojili práci s ním, zároveň se dozvěděli, jaká jsou pravidla mikroskopování a vypracovávání laboratorních protokolů. Sami si museli připravit vodní preparát mechu měříku, ve kterém viděli chloroplasty, naučili se vypočítávat zvětšení objektu v mikroskopu a formulování závěru laboratorního protokolu aj. Odpoledne pro ně byla připravena exkurze na Pastýřskou stěnu pod mým vedením. Žákům zde byly presentovány různé typy lesů a část fauny, která je obývá – např. se nám podařilo nalákat na nahrávku strakapouda velkého, děti si mohly z blízka prohlédnout slepýše či pozorovat saranče modrokřídlé, které obývá zejména naše stepní lokality a v Děčíně není mnoho míst, kde by se dalo vidět. 

V úterý jsem měl pro žáky na dopoledne připraven blok úkolů o fauně Děčína. Prostřednictvím různých úkolů se seznámili s čápy a volavkami, na iPadech si zahráli hru na poznávání zvířat Děčína připravenou v aplikaci Kahoot! a dále se pak detailněji seznámili s životem ježků. Vrcholem tohoto bloku pak bylo odhalení tajemného obsahu kyblíku, který jsem ten den s sebou přinesl. Pro žáky jsem připravil demonstraci strašilek a pakobylek a larev tropických zlatohlávků. Pakobylku si žáci mohli dokonce vzít do ruky a pokud chtěli, tak se s ní i vyfotit. Paní učitelka Patová měla pak v závěru dopoledne pro žáky připravené pokusy s balónkem, kdy se žáci snažili balónek propíchnout špejlí nebo špendlíkem tak, aby nepraskl a mnoho dalšího. Odpolední část dne byla věnována návštěvě Zoo Děčín. Zde jsem pro žáky připravil soutěž. Děti vytvořily tři týmy a jejich úkolem bylo vypsat v omezeném čase všechna zvířata v zoo, která se vyskytují ve volné přírodě naší republiky. Tým, který měl nejvíce zvířat správně, vyhrál. Úkol to nebyl úplně jednoduchý, jelikož areál výskytu zvířat je na cedulkách v zoo vyznačen pouze červenou barvou na mapě světa, takže se žáci nedříve museli v týmu shodnout na tom, kde vlastně leží ČR. Během soutěže měli žáci povoleny mobilní telefony, které mnozí využili k ověření správnosti svých domněnek. 

Ve středu ráno byly všem žákům rozdány z mých soukromých zásob ceny za soutěž v zoo – každý dostal výtisk časopisu Přírodovědci.cz, vítězný tým pak ještě obdržel medaile a rozličné materiály s přírodopisnou tématikou. Hlavním tématem středečního dne pak bylo lidské tělo. Žáci si zkusili – tak jako i v předchozích dnech – rozličnou práci s textem, museli spočítat kolik svalů člověk má a kolik se jich zapojuje do činnosti při rozličných úkonech, seznámili se s anatomií kosterní a svalové soustavy a s vybranými orgány lidského těla, spočítali si také například to, kolik může měřit trávicí soustava lidského těla. V souvislosti s tématem si žáci vyrobili jednoduchý model bránice za použití PET lahve a balónků a dozvěděli se tak, jak je vůbec možné, že se jejich plíce při nádechu naplňují vzduchem. V bloku zvaném „Učíme se efektivně“ se pak žáci seznámili s tipy a triky, jak se efektivně učit a opakovat si látku, kterou probírali ve škole. Odpoledne se pak děti vydaly pod vedením p. uč. Patové a p. asist. Pavlíkové na sportovní výlet na cyklostezce. Všichni vyrazili na svých bruslích či koloběžkách směr Nebočady. Jejich cílem byl altán při cyklostezce u PP Nebočadský luh, kde jsem čekal na žáky s programem. Bohužel děti ale do cíle nedorazily, jelikož je zastihl silný déšť. Byla to škoda, jelikož krom seznámení se s PP Nebočadský luh bylo dětem slíbeno, že uvidí i hady – užovky hladké, které se toho dne obzvláště pěkně ukazovaly. Dětem jsem tedy alespoň odprezentoval následující den ráno fotografie zvířat, které jsem na místě toho dne pořídil. 

Čtvrtek byl věnován geologii a ekosystémům. Žáci se seznámili s geologickou historií Děčínska, p. uč. Patová pro ně připravila aktivitu, při které si děti vytvořily vlastní model soptící sopky. Zjednodušený přehled ekosystémů pak prostřednictvím různých úkolů děti nejenom obohatil o nové poznatky, také si zde opět procvičily různou v práci s textem. Odpoledne jsem pro žáky měl připravený program na Kvádrberku, kde děti v týmech vyplňovaly tabulku, do které zaznamenávaly na základě informací z informačních cedulí, které druhy stromů jsou v parku původní a které nepůvodní a odkud tyto nepůvodní druhy pak pocházejí. Krom vyhledávání informací v textu u dvaceti druhů stromů se žáci také naučili, jak mezi sebou rozlišovat podobné druhy – např. buk a habr, javor a platan či dub letní a dub červený.

Na pátek jsem pak připravil výukový blok zaměřený na finanční gramotnost. Toto téma mělo 5 podkapitol – Peníze, Spoření a plánování, Kupecké počty, Rodinné hospodaření a Reklama. Žáci se formou videí a pracovních listů seznámili např. s tím, jak s penězi správně hospodařit či jak nenaletět klamavé reklamě. V závěru si zahráli minihru, ve které si zkusili hospodaření s penězi v domácnosti během jednoho roku. Paní učitelka Patová pak program dne doplnila o pokus zvaný lávová lampa, který vypadal nejenom efektně, ale krásně žákům presentoval problematiku hustoty látek. Na odpoledne pak paní učitelka vzala děti do školní kuchyňky a společně s nimi připravila medvídkové muffiny.

Celkově se týden ve škole vydařil. Rád bych zde poděkoval všem zúčastněným – paní učitelce Andree Patové za vhodné doplnění programu o zajímavé aktivity a zároveň za asistování žákům při plnění jednotlivých úkolů, rovněž bych rád poděkoval naší paní asistentce pedagoga Veronice Pavlíkové za skvělou pomoc mně a žákům a samozřejmě také žákům a žákyním, kteří se s chutí pouštěli do všech připravených aktivit.

Mgr. Lukáš Bartoň

úterý, 07 září 2021 14:45 | AKTUALITY ŠKOLA

7. B - prosluněný cyklovýlet

V pátek 3. září jsme se po uvážení rozhodli, že ještě před několikaměsíčním „učebním drilem“ vyrazíme na chvíli do přírody. Naplánovali jsme si cyklovýlet se srazem před restaurací Kocanda. Počasí nám až neuvěřitelně přálo, panovala výborná atmosféra, všichni jsme byli ve výborné fyzické kondici, a tak než jsme se nadáli, seděli jsme v restauraci ve Velkém Březně. Zde jsme si dali pár dobrot a vyrazili zpět ke Kocandě.
Výlet se vydařil a všichni zúčastnění se shodli, že podobnou akci musíme zase v brzké době zopakovat.

Mgr. Michal Pazderka

úterý, 07 září 2021 14:35 | AKTUALITY ŠKOLA

8. A - výlet do okolí Růžové

V pátek 3. září se sešla prima parta mladých lidí a strávili společný den. Počasí bylo slunečné a výhled z vyhlídky Růženka byl úchvatný. Radost z povídání, krásných vůní a výrobků nám v Mýdlárně Rubens byla zprostředkována a zcela jistě se budeme rádi vracet a těšíme na další společné akce a výlety.

Mgr. Pavlína Kopejsková

1) Testování (žáci)

Celoplošné antigenní testování samostěrem z přední části nosu proběhne ve dnech 1. 9. (u prvňáků pro nerušení úvodního ceremoniálního dne 2. 9.), 6. 9., 9. 9. 2021 případně při nepřítomnosti v těchto dnech v nejbližším možném přítomném termínu.

Kdo se nemusí testovat:

- žáci, kteří mají plně dokončené očkování, a uběhla doba 14 dní od dokončení (nutnost prokázat se certifikátem)
- žáci, kteří prodělali onemocnění covid-19 a neuběhla doba 180 dní od prvního pozitivního testu (opět je nutnost toto prokázat certifikátem, či potvrzením od lékaře)
- žáci, kteří se nechávají testovat „po vlastní ose“ v odběrových místech) a prokáží se negativním výsledkem (potvrzení z odběrového místa) – platnost antigenního testu je 72 hodin, platnost PCR testu je 7 dní
- žáci, kteří odmítnou testování na místě, či jejich rodiče, kteří prokazatelně – přes systém Bakaláři – zprávou odmítnou testování (tito žáci však musí mít po celou dobu, ve všech místech školy bez výjimky a mimo školu všude, kde nedodržují rozestup 1,5 metru, nasazenu roušku), dále nesmí cvičit a zpívat. Pokud toto nebudou respektovat, budou umístěni do izolační místnosti do vyzvednutí rodiči – je jim neumožněna účast na prezenční výuce.

2) Ochrana dýchacích cest
Do všech prostor školy je povolen vstup s ochranou dýchacích cest, viz níže uvedené ochranné prostředky: 

 • respirátor FFP2, NK 95, NANO rouška - vždy bez výdechového ventilu - zákonný zástupce, žák, dítě,
 • jednorázová chirurgická rouška - žák, dítě. 

- žáci, kteří jsou negativně testovaní, mají roušky zakrývající nos i ústa nasazeny ve všech společných prostorách školy (chodby, toalety, při pohybu ve třídě), pokud sedí na místě ve třídě, roušku mohou odložit
- žáci, kteří odmítnou testování, musí mít roušku zakrývající nos i ústa po celou dobu výuky ve všech prostorách školy a mimo školu, kde nedodržují odstup od ostatních 1,5 m.
- z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou intelektu apod. a dále osoby, které nemohou mít ze závažných důvodů nasazenu roušku – toto však musí být doloženo lékařským potvrzením, kde bude výslovně uvedeno, že daná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek.

Ostatní zůstává vesměs ve stejném režimu, jako na konci minulého školního roku.

vedení školy

Strana 1 z 17