Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • TĚLOCVIČNA ŠKOLY

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?

Tři listopadové pátky byly ve školní družině věnovány pohybu. Sportovní zápolení družstev proběhlo vzhledem k daným opatřením v každém oddělení zvlášť.

Děti soutěžily v rozmanitých sportovních disciplínách, např. proskakování žebříku, chůze na chůdách, prolézání obručí, driblování a jiné soutěže s míčem.

Všichni podali skvělé výkony a na konci je čekala malá sladká odměna.

V pátek 19.11. se žáci 7.A zúčastnili akce „Přijďte si nahrabat do zoo“ v Zoo Děčín. V úvodu se všichni žáci seznámili s pravidly bezpečnosti práce a chování a pak se mohli rovnou pustit do úklidu vyhrazeného úseku zoo. Děti se práce rozhodně nebály, chopily se lopat, hrábí a koleček a pustily se ihned do úklidu. Musím pochválit jejich chování během brigády, všichni dělali, co měli, nikdo nehlučel a neplašil tak zvířata v zoo. Všichni účastníci měli ten den vstup do zoo zdarma a pak obdrželi ještě extra volnou vstupenku do zoo s platností do konce školního roku. Po skončení práce a úklidu nářadí jsme si všichni dali svačinu a pak se vydali na prohlídku zoo. Naštěstí nám po celou dobu pobytu v zoo nepršelo a vše tak vyšlo podle plánu.

Mgr. Lukáš Bartoň

Žáci třídy 6. A se zúčastnili netradičního vzdělávacího programu na Zámku Děčín s názvem „Zámek jako kasárna“.
Pan průvodce žáky provedl neklasickým zámeckým prohlídkovým okruhem. Součástí jeho zajímavého přednášení byly i ukázky dobových fotografií, díky čemuž se žáci podrobněji seznámili s barvitou minulostí nejen Zámku Děčín, ale i samotného města.

Mgr. Bc. Koštířová Tereza

Na naší škole se děti od 7. ročníku učí druhý cizí jazyk – němčinu. Po úvodní lekci v září, kdy jsme se společně seznámili se základní slovní zásobou, jsme se již v říjnu učili časovat slovesa a odpovídat na otázky typu „Jak se jmenuješ?“, „Kde bydlíš?“ apod. Před podzimními prázdninami jsme si zpestřili hodinu využitím ipadů, kdy žáci v aplikaci storyboardthat měli vytvořit krátký obrázkový příběh, kde využili známou slovní zásobu. V galerii se můžete podívat, jak naši žáci zvládají základní německé fráze 😊

Mgr. Lucie Štěpánková

pondělí, 15 listopad 2021 09:02 | AKTUALITY DRUŽINA

Změna úplaty za školní družinu

Od 1. ledna 2022 se zvyšuje měsíční poplatek za školní družinu na Kč 250,-.

Platbu na leden proveďte do 23. prosince 2021.

Halloweensky vyzdobené prostory školní družiny posloužily k další podzimní akci.

V úterý 2. listopadu se uskutečnila dětmi oblíbená DUŠIČKOVÁ DISKOTÉKA.

Většina dětí přišla v nápaditých strašidelných kostýmech a maskách. Všichni tančili, zpívali a soutěžili ve sběru papírových dýní. 

Sladká odměna čekala na všechny účastníky této akce.
 
vychovatelky ŠD

Ve dnech 11. října - 18. října proběhla ve školní družině rukodělná soutěž HALLOWEENSKÉ STRAŠIDLO. Děti při svém tvoření využily nejrůznější materiály.

Nejlepší výtvory byly odměněny diplomy a hodnotnými cenami.

Všechny výrobky jsou vystaveny v prostoru školní družiny.
 
vychovatelky ŠD

Protože máme v Děčíně úžasného spisovatele Radka Fridricha a v hodinách literatury se učíme o pověstech, rozhodly jsme se s paní učitelkou Adéeovou připravit pro žáky šestých tříd projektový den zaměřený právě na děčínské pověsti z knížky „Modroret“.

V úterý 12. 10. se ráno žáci sešli na dvoře naší školy, kde na ně čekal první úkol. Vyluštit křížovku a zjistit, kam povedou naše další kroky. Díky tajence „Zubatá bába“ jsme měli jasno. Na mostě měli žáci další úkol, najít schovaný qr kód. Přes nalezený qr kód se žáci seznámili s první pověstí – tou byla pověst o sv. Vojtěchovi. Žáci si pověst přečetli a poté jsme si shrnuli, kdo to sv. Vojtěch byl, komu má pomáhat a koho chránit, řekli jsme si, v jakých místech se barokní socha nachází a na žáky pak čekal další úkol. Museli se poprat s tajnou šifrou, která byla napsaná hlaholicí. Naše další kroky pak vedly na Labské nábřeží. Tam byl opět schovaný qr kód, který nás seznámil s druhou pověstí – Pastýřská stěna. Výhled od „rogala“ na Pastýřskou stěnu byl opravdu úchvatný. A co myslíte? Mohl pán z rodu Berků z Dubé tenkrát při bouři opravdu vidět pastýře s ovečkami, jak se vznášejí nad Labem? Po splnění dalšího zašifrovaného úkolu jsme věděli, že máme jít na Masarykovo náměstí. U kašny si žáci našli další schovaný QR kód a přečetli si pověst „Jelen s ohnivým křížem“. Víte, že tento jelen je opravdu vytesán na jednom z domů na Masarykově náměstí? Ne? Naši šesťáci už teď ano 😊. Na žáky čekal poslední úkol, tedy poslední indicie, kam se vydat. „A teď směr Kvádrberk“. Na Kvádrberku jsme si přečetli poslední dvě pověsti a pak hurá zpátky do školy.

Z každého projektového dne by měl být nějaký výstup. A to platilo i pro náš den. Žáci si měli vybrat jednu z pověstí a tu výtvarně zpracovat. V největší míře převládaly pověsti o Jelenu a Pastýřská stěna. Z namalovaných obrázků pak připravíme výstavu.

Všem zúčastněným žákům velmi děkujeme za příjemně strávené dopoledne mimo školní lavice a těšíme se na další.

Mgr. Lucie Štěpánková, Mgr. Jana Adéeová

Ve čtvrtek 21. 10. se v Centru Pivovar konala výstava Škola Děčín – veletrh vzdělávání, kterého se zúčastnili i naši žáci devátých tříd.

Na této výstavě se prezentovaly střední školy, střední odborné učiliště a i některé děčínské firmy, které úzce spolupracují s děčínskými školami. Pro nerozhodnuté žáky to byla skvělá příležitost zjistit, jaké školy jsou nejen v okrese Děčín, zjistit si potřebné informace a pro rozhodnuté žáky příležitost utvrdit se v tom, že škola, kterou si dopředu vybrali, je pro ně opravdu ta pravá. U některých našich žáků ale nastala situace, že na výstavu šli rozhodnuti a po odchodu z výstavy měli v hlavě trošku zmatek, protože prezentace všech škol byla opravdu velmi povedená.

Přehled všech vystavovaných škol najdete na stránkách www.skoladecin.cz ,kde se můžete vždy i prokliknout na webové stránky dané školy.

Našim deváťákům přejeme šťastný výběr další školy a při přijímacích zkouškách budeme samozřejmě všem přát úspěch.

Mgr. Lucie Štěpánková

Dne 27. září 2021 k nám do školy zavítali loňští deváťáci, aby současným devítkám vyprávěli, jak prožívali první měsíc na střední škole.

Přišli nás navštívit  děvčata, která navštěvují Gymnázium Děčín, Střední školu pedagogickou v Litoměřicích a Obchodní akademii v Ústí nad Labem.

Žáci devátých ročníků dostali informace, ke kterým se na internetových stránkách jednotlivých škol nedostanou.

Dozvěděli se, jaké předměty se na jednotlivých školách učí, jaké jsou výhody či nevýhody jednotlivých škol, jaké je to třeba s dojížděním do jiných měst, jak je to časově náročné a spoustu jiných pro naše současné deváťáky užitečných informací.

Mgr. Hanzaliusová Martina

Strana 1 z 25