Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • REKONSTRUOVANÁ ŠKOLA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?

Od 10. 05. 2021 se žáci 1. a 2. stupně vzdělávají rotačním způsobem.

Testování žáků:
1. stupeň - 1x týdně - vždy v pondělí nebo ihned po příchodu do školy;
2. stupeň - 2x týdně - vždy v pondělí a ve čtvrtek nebo ihned po příchodu do školy.

Postup antigenního samotestování ve škole - viz video návod.
1. stupeň https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20
2. stupeň https://youtu.be/BmDnd140UH4

Žák je testován testy, které dodává škola. 

Výjimku z povinného testování dětí a žáků mají ti, kteří:
a) prodělali COVID a neuplynulo od jejich izolace více než 90 dní - doloží originál zprávou od lékaře,
b) doloží negativní výsledek PCR testu či antigenního testu, který není starší než 48 hodin a byl proveden zdravotnickým zařízením;
c) mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování a od aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví příznaky onemocnění.

Ochrana dýchacích cest
Do všech prostor školy je povolen vstup s ochranou dýchacích cest, viz níže uvedené ochranné prostředky: 

  • respirátor FFP2, NK 95, NANO rouška - vždy bez výdechového ventilu - zákonný zástupce, žák, dítě,
  • jednorázová chirurgická rouška - žák, dítě. 

Obědy:
Kdo má zájem o oběd, musí si jej přihlásit sám. Hromadné přihlašování škola nezajišťuje, aby nedošlo k přihlášení oběda žákovi, který o oběd nemá zájem.
Vydávání obědů do kastrůlků: 13:40 - 14:00 hodin

Družina:
Školní družina bude zajištěna pro žáky 1. - 3. ročníků v prezenční výuce, kteří jsou do školní družiny přihlášeni.
Po - Pá     6:00 - 7:40 (s příchodem nejpozději v 7:30) a 11:40 - 16:00 h

Zajištění nezbytné péče dětem rodičů vytčených profesí:
pondělí - pátek (6:00 - 16:00 h) pro žáky 1.A, 2.A, 2.C, 3.A, 4.A, 5.A

Distanční výuka (doma): 1.A, 2.A, 2.C, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

Prezenční výuka (ve škole): 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B - rozvrhy hodin platné od 10. 5. 2021 do odvolání jsou také ke stažení v příloze článku