Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Výsledky - zápis do 1. ročníku 2023/2024

    Vážení rodiče,na základě výsledku zápisu jsme se rozhodli přijmout všechny děti (i nespádové), u nichž jste projevili zájem a zapsali…

    úterý | 09.květen 2023 | 13:54

NAŠE ŠKOLA

  • VYBAVENÍ TŘÍDY

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
pondělí, 05 červen 2023 15:17

Botanika v sedmých třídách

Ve čtvrtek 01. června 2023 byl pro žáky sedmých ročníků zajištěn botanicky orientovaný program během kterého si vyzkoušeli své znalosti v určování různých druhů rostlin, které se vyskytují v okolí naší školy a při řekách Ploučnice a Labe.

Na vedení projektového dne se podílela Mgr. Kateřina Tremlová z CHKO České Středohoří, která program obohacovala o různá fakta o probíraných rostlinách a pomáhala žákům s determinací obzvlášť obtížných druhů rostlin.

Krom vlastních znalostí uplatňovali žáci při určování i moderní technologie a k určení neznámých druhů používali aplikaci v mobilním telefonu.

Akce proběhla na výbornou, žáci se aktivně zapojovali do zadaných úkolů a vzorně pracovali, za což jim patří pochvala.

Mgr. Lukáš Bartoň

pondělí, 05 červen 2023 15:13

Kaňon Labe

Ve středu 31. května 2023 se žáci z devátého ročníku měli možnost zúčastnit biologické exkurze do Kaňonu Labe. Během exkurze se seznámili s tamní biotou a geologií lokality. Pozorovali jsme rozličné druhy ptáků – sojku obecnou, králíčka ohnivého, strakapouda lesního, různé druhy hmyzu, jako např. mravkolva, který je typickým obyvatelem pískovcových oblastí, z plazů se nám ukázal slepýš křehký. V souvislosti s rostlinami byla představena žákům rozličná lesní společenstva, důraz byl kladen na problematiku přirozené druhové skladby a invazivních druhů, jako byla např. borovice vejmutovka. Žákům byl pak blíže presentován fenomén vegetační inverze, který je charakteristický pro úzké a vlhké kaňony, jako je ten, jež tvoří Ludvíkovický potok. Při vyhlídkách na Kaňon Labe žáci vypracovávali pracovní list, který byl zaměřen na geologii území.

Děkuji všem zájemcům za účast na povedené akci.

Mgr. Lukáš Bartoň

pondělí, 05 červen 2023 15:08

Akce ŠD - Oslava MDD

Ve dnech 30. května - 1. června proběhla ve školní družině oslava MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ.
Paní vychovatelky si pro děti v každém oddělení připravily spoustu různých soutěží, kvízů, rébusů a her. Některé disciplíny se uskutečnily jednotlivě, ve dvojicích, či ve skupinkách a účastníci za ně sbírali body.
Venku si děti mohly vybrat ze spousty aktivit - například kopaná, kladina, chůdy, tanec, žebřík, míčové hry, malování křídami a jiných zábavných her.
Letos poprvé se konala NETRADIČNÍ OLYMPIÁDA. Čtyři družstva soutěžila v navlékání ponožek na židli, podávání míče komínem, chůze s trakařem, tahání kačera, hopsání dvojic a proměna ve vránu krákavou. Vítězné družstvo bylo na místě odměněno sladkými medailemi.
V pátek 2. června si děti mohly své nasbírané body v soutěžích, směnit v obchůdku za věcné ceny nebo sladkosti.
Tento týden se opravdu vydařil! 
 
vychovatelky ŠD
pondělí, 05 červen 2023 15:04

9. A Máchovo jezero - kemp Jachta

Ve dnech 1. - 3. 6. naše třída odjela na pobyt, který si naplánovala jako poslední společný výlet deváťáků.

Kluci a holky dorazili do kempu Jachta ve Starých Splavech za krásného slunečného počasí a po ubytování v chatkách jsme společně vyrazili na blízké kamenné pláže a okusili první letní koupání. Dalši dny jsme společně výletnili, plavali, opalovali se a u táboráku jsme strávili krásný večer plný hvězd. Další den jsme vyrazili vlakem domů a odvezli si krásné vzpomínky.

Třída 9.A

pondělí, 05 červen 2023 15:00

Mezinárodní den dětí ve 3. A

Ve čtvrtek 1. června 2023 jsme si v rámci oslav MDD s paní asistentkou Marcelou Ledvinkovou pro děti připravily na poslední dvě hodiny vyučovaní malinké zpestření.

Hodina HV proběhla jako Zpívánky se Sněhurkou a v rámci čtení jsme se společně s pirátem vrhli na Cestu za pokladem. Děti si pomocí různých přesmyček a dalších úkolů z českého jazyka na dvanácti stanovištích vyluštily křížovku a tajenka jim prozradila místo, kde se ukrýval poklad. Na základě instrukcí děti samozřejmě skrytý poklad pod lavičkou našly a spravedlivě si ho mezi sebou rozdělily.

Všichni jsme si to společně užili.

Mgr. Martina Landovská, třídní učitelka 3.A

Dne 31. 5. 2023 se naše škola zúčastnila soutěže „Mladý záchranář 2023 – dokaž, že umíš ̋.

Cílem této soutěže je prezentace činností integrovaného záchranného systému, možnost zažít den plný soutěží a zábavy v přítomnosti záchranářů a vychovat mladou generaci ohleduplnou a užitečnou sobě i svému okolí při setkávání s rizikovými situacemi v běžném životě.

Naši žáci museli projít jedenácti stanovišti, kde poměřili svoje znalosti s dalšími deseti týmy z různých základních škol.

Mezi soutěžní disciplíny patřili: slepá mapa a topografie, nebezpečné látky, činnost při mimořádné události, první pomoc, otázky z dopravní tématiky BESIP, psychomotorický test, znalost hasebních látek a prostředků, obsah evakuačního zavazadla, požární útok na terč, vázání uzlů a ohlášení požáru.

Naši soutěžící A. Pirunčíková, M. Musil, J. Dittriich a T. Sládeček podali vynikající výkony. Tým nejvíce podržel Tomáš Sládeček, který jako dobrovolný hasič významně přispěl svými znalostmi ve všech disciplínách k dobrým výsledkům. Do soutěže se také zapojili naši dva náhradníci N. Plevačová aj J. Wojnarowski.

Pro všechny zmíněné žáky to byla na této akci jejich premiéra. Proto je musím pochválit za krásné páté místo!

Mgr. Martina Hanzaliusová

čtvrtek, 01 červen 2023 14:37

Sportovní den 30. 5. 2023

Naše třídy z druhého stupně se tradičně zúčastnily sportování a všem přálo počasí. Třídy soutěžily v jednotlivých disciplínách a předvedly krásné sportovní zážitky a i to, že zvládnou být prima partou.

Celkové vyhlášení proběhlo v tělocvičně a vítězné třídě 8. B gratulujeme, ale i další třídy zaslouží velkou pochvalu. Vše proběhlo výborně a těšíme se na další ročník. Poděkování patří také všem rozhodčím a kolegům, kteří se podíleli na výborné atmosféře.

Mgr. Pavlína Kopejsková

středa, 31 květen 2023 13:50

2. B - Výuka trochu jinak

Hezké páteční počasí využila paní učitelka s dětmi z 2.B k výuce tělesné a výtvarné výchovy v zeleném prostředí na Mariánské louce pod zámkem.

Děti si zacvičily, zahrály vybíjenou a vyzkoušely vytrvalostní běh kolem parku. Následně si odpočinuly při kresbě děčínského zámku, který je jako předloha hezky vidět.

V pondělí si žáci prohlédli mnoho krásných knih a seznámili se s  pravidly jejich půjčování při návštěvě Městské knihovny Děčín.

Obě tyto akce  zpestřily výuku a děti si užily netradiční učení v prostředí mimo školu. 

Mgr. Jana Bašistová a Jana Slavíková

Ve čtvrtek 25. května 2023 se v prostorách Gymnázia Teplice konal 57. ročník krajského kola Biologické olympiády v kategorii D – mladší žáci. Naši školu reprezentoval Vojtěch Miškovský ze 6.B.

Z 28 soutěžících se Vojta umístil na skvělém 7. místě. Gratulujeme!

Mgr. Lukáš Bartoň

úterý, 30 květen 2023 13:40

Akce ŠD - Kouzelní RENO v ŠD

Ve středu 24. května k nám po delší době zavítal kouzelník RENO.

Na úvod svého vystoupení předvedl triky s deštníčky, CD disky a barevnými šátky. Dále si pozval děti, které mu asistovaly při kouzlech s papírem, hůlkou, balónky a Rubikovou kostkou. Ke spolupráci přizval také paní vychovatelku a ukázal trik s kartami.

Děti sledovaly všechna kouzla a triky s velkým nadšením. Kouzelník RENO celé své vystoupení zakončil proměnou plyšového králíčka v živého tvora, jménem Bobánek.

Děti poděkovaly velkým potleskem ve stoje!!!

Strana 1 z 49