Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Informace k výuce v pátek 25. 9. 2020

    Na základě prohlášení nového pana ministra zdravotnictví Romana Prymuly a vzhledem k tomu, že žádné další ověřené informace či pokyny…

    středa | 23.září 2020 | 21:33

NAŠE ŠKOLA

  • REKONSTRUOVANÁ ŠKOLA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
pátek, 17 duben 2020 11:02

Přijímací řízení na SŠ v roce 2020

Přijímací řízení na střední školy – změny v souvislosti se zavedenými opatřeními s rozšířením Covid-19

 Obory vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška (a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku)

Přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.

 

       Jednotná přijímací zkouška

       Termín zkoušky bude stanoven MŠMT a je předpokládán v červnu.

       Pouze jeden řádný termín – důvody: zamezení hromadnému pohybu osob, tj. přesunu uchazečů na přijímací zkoušky na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě. Zároveň se tak zkrátí termíny pro vyhodnocení výsledků a zrychlí se harmonogram přijímacího řízení. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

       Školní přijímací zkoušku, pokud je součástí přijímacího řízení, koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na internetových stránkách školy.

       Kritéria pro přijímání uchazečů zůstávají v podobě, jak je stanovil ředitel příslušné školy.

       Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, (pokud se tam koná také jednotná zkouška). Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná. Hodnocení výsledků testů jednotné přijímací zkoušky zajišťuje Cermat.

       Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

       Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky bude stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

       Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání.

Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

 

Více viz:

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

https://prijimacky.cermat.cz/

Přečteno: 747 x Naposledy změněno středa, 13 květen 2020 11:06