Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • TĚLOCVIČNA ŠKOLY

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?

V pondělí 4. 1. 2021 je prezenční výuka (ve škole) pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. Sledujte, prosím, následující informace.

Vláda ČR /MŠMT/ zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hodin do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hodin osobní přítomnost žáků v základních školách a dětem ve školní družině.

 

Vláda ČR /MŠMT/ vyhlašuje volné dny na 21. 12. - 23. 12. 2020, v tyto dny neprobíhá prezenční ani distanční výuka, není v provozu školní družina ani školní jídelna. Viz příloha "Usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2020".

Výuka probíhá naposledy v pátek 18. 12. 2020.

Ve dnech 21. 12. - 23. 12. 2020 mohou zákonní zástupci dětí mladších 10-ti let čerpat ošetřovné. Odkaz na on-line žádost o ošetřovné: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Předpokládaný návrat žáků do škol v pondělí 4. 1. 2021.

Prosím zákonné zástupce žáků, aby sledovali aktualizaci našich webových stránek a Bakaláře.

čtvrtek, 17 prosinec 2020 07:51 | AKTUALITY ŠKOLA

Vánoce 2020

středa, 09 prosinec 2020 10:24 | AKTUALITY ŠKOLA

Informace k zálohám za ŠVP Doporučený

Vážení rodiče,

již dříve jsme vás informovali o tom, že díky neuskutečněné škole v přírodě, ale již zaplacené zálohové faktuře, se naše škola spojila s právníky, kteří nám pomáhali vyřešit vrácení vašich peněz.

Právníkům se podařilo vykomunikovat následující:

Do konce dubna 2021 má provozovatel cestovní agentury povinnost vrátit zaplacené zálohy, tzn. že záloha 1.000,- bude všem vrácena v první polovině května 2021.

Vám, kteří jste na účet školy poslali více než 1.000 Kč, peníze převyšující zálohovou částku vrátíme do konce tohoto kalendářního roku. Např. Anička Veselá platba 3.300,- – do konce roku bude vráceno 2.300,-, zbývající 1.000,- záloha v první polovině května 2021. Vašík Veselý platba 1.000 Kč ve výši zálohy – ta bude vrácena v první polovině května 2021.

Těm, kteří poslali více než 1000,-, bude poslána zpráva přes systém Bakaláře, prosím o zpětnou vazbu, ať vám peníze můžeme co nejdříve zaslat zpět.

vedení školy

Adamovi Miškovskému děkujeme za reprezentaci naší školy a gratulujeme k 11. místu v krajském kole logické olympiády.

 

úterý, 08 prosinec 2020 09:53 | AKTUALITY DRUŽINA

Akce ŠD - Mikulášský den

Na pátek 4.12. 2020 jsme pro děti ve školní družině připravili MIKULÁŠSKÝ DEN. Některé děti se převlékly do masek Mikuláše, anděla a čerta. Hlavním úkolem tohoto zábavného odpoledne, bylo hledání čertovského pokladu. Po splnění všech úkolů, čekala na děti sladká odměna. Nechybělo ani uhlí, brambory a cibule :-).

Děti si tento den plný hádanek, her a soutěží užily a dobře se pobavily.

pondělí, 07 prosinec 2020 10:11 | AKTUALITY DRUŽINA

Krabice od bot

I letos se naše školní družina zapojila do charitativní sbírky "KRABICE OD BOT", která podporuje děti z chudších rodin.

Naše děti ze školní družiny měly možnost tuto sbírku podpořit malým dárkem v rámci pomoci "DĚTI DARUJÍ DĚTEM". Dárky jsme s dětmi zabalili a odvezli na Faru Děčín, kde už je předají do správných dětských rukou.

Všem dětem, které do této sbírky přispěly, moc děkujeme.

 

pátek, 04 prosinec 2020 07:58 | AKTUALITY ŠKOLA

Výuka od 7. 12. 2020

Změna nastává pouze v prostřídání tříd prezenční a distanční výuky žáků 2. stupně.

Výuka od 7. 12. se řídí rozvrhy hodin platnými od 30. 11. 2020

1. stupeň - všichni prezenční výuka

2. stupeň - 9. A a 9. B - prezenční výuka

6. A, 7. A, 8. A - prezenční výuka (ve škole)

6. B, 7. B, 8. B - distanční výuka (doma)

Stravování

Žáci v prezenční výuce - dle rozpisu v rozvrhu hodin.

Žáci na distanční výuce mají možnost si oběd vyzvednout do kastrůlků Po - Pá 13:35 - 14:00.

čtvrtek, 26 listopad 2020 21:17 | AKTUALITY ŠKOLA

Rozvrhy hodin platné od 30. 11. 2020 Doporučený

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k zajištění homogenity skupin nejen při výuce a pohybu žáků v prostorách školy, ale také při stravování ve školní jídelně, dochází od pondělí 30. 11. k úpravám rozvrhů hodin všech žáků prezenční formy studia.

V přílohách jsou rozvrhy hodiny pro jednotlivé třídy.

vedení školy

Informace k výuce od pondělí 30. 11. 2020

Ministerstvo školství nám poslalo metodické pokyny a opatření jsou nutná dodržovat. Dokumenty "Informace k provozu škol" a "Tabulku PES pro oblast školství" naleznete v příloze níže.

Všichni žáci, zaměstnanci i návštěvníci školy mají povinnost nosit ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny) i školní jídelně, kromě doby, kdy konzumují jídlo. Roušky musí nosit i při společném pobytu venku. Ochranný štít není bez roušky Státním zdravotnickým ústavem povolen.

Ve třídách i společných prostorách se musí v pravidelných intervalech větrat.

1. stupeň všechny třídy prezenční formou  
2. stupeň 9. A a 9. B prezenční formou  
 rotačně 30. 11. - 4. 12.  6. B, 7. B, 8. B prezenčně
    6. A, 7. A, 8. A distančně
  7. 12. - 11. 12. 6. B, 7. B, 8. B distančně
    6. A, 7. A, 8. A prezenčně

Vzhledem k zajištění homogenity skupin a výdejů obědů dojde k úpravám rozvrhu hodin všech žáků prezenční formy studia, které budou zveřejněny do konce týdne. Sledujte, prosím, naše webové stránky a Bakaláře.

Informace ke školní družině od pondělí 30. 11. 2020

Školní družina bude zajištěna pro přihlášené žáky 1. - 4. ročníku.

Provoz školní družiny:

Ranní družina: od 6:00 do předání třídní učitelce, nejpozdější příchod je možný v 7:30 h.

Odpolední družina: do 16:00 hodin. 

Pobyt venku: 14:00 - 15:00 h (pokud rozvrh hodin třídy dovolí)

Nově jsou žáci zařazeni do následujících homogenních skupin, v tomto složení budou po celou dobu pobytu ve školní družině. Skupiny se nesmí míchat.

1. A + 1. B Řadová Hana
2. A + 2. C Záhorková Markéta
2. B Pešková Vlasta
3. A + 3. B Ledvinková Marcela + pedagogičtí pracovníci školy
4. A + 4. B pedagogičtí pracovníci školy

Družina na obědy nechodí. Na obědy budou žáci chodit s třídní učitelkou dle rozpisu, který bude uveden v rozvrhu hodin.

Informace k obědům od pondělí 30. 11. 2020

Výdej obědů bude probíhat dle přesně stanoveného harmonogramu a jiný čas výdeje stravy není z hygienického hlediska možný. Žáci budou na obědy chodit po třídách s vyučujícími. Samostatně nebudou žáci vpuštěni do školní jídelny s výjimkou žáků, kteří se budou vzdělávat distančně. Ti si budou moci vyzvedávat obědy pouze do kastrůlku v čase 13:35 - 14:00 h. V jiném čase nebudou do školní jídelny vpuštěni.

Obědy pro žáky 1. stupně jsou od pondělí 30. 11. automaticky přihlášeny. Pokud nebude Vaše dítě na obědy chodit (např. z důvodu nemoci), nezapomeňte si oběd odhlásit.

Obědy pro žáky 2. stupně si od pondělí 30. 11. přihlaste

 

Věříme, že se epidemiologická situace v naší zemi bude i nadále zlepšovat a brzy nám umožní od některých opatření upustit.

vedení školy

 

 

Strana 3 z 20