Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?

Od 3. 1. do 16. 1. se všichni žáci (neočkovaní, očkovaní i v ochranné lhůtě po onemocnění Covid-19) 2x týdně testují antigenními testy a to vždy v pondělí a ve čtvrtek nebo první den vyučování v daném týdnu.

Žáci, kteří chodí do školní družiny, jsou testováni ihned po příchodu do družiny.

Žáci, kteří odmítnou testování, musí ve škole nosit po celou dobu roušku (zdravotnickou nebo nano roušku) nebo respirátor bez výdechového ventilu.

V případě výskytu pozitivního výsledku AG testu při čtvrtečním testování, nastává ve třídě režim „TestToStay“ až do negativního výsledku RT-PCR testu žáka s AG+.

Režimová opatření pro žáky, kteří byli v jedné třídě, skupině nebo oddělení v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu s pozitivně testovaným žákem:

  • každé ráno antigenní testování;
  • používají ochranné prostředky dýchacích cest po celou dobu vzdělávání (zdravotnická nebo nano rouška, respirátor bez výdechového ventilu);
  • vykonávají aktivity odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny;
  • dodržují odsup od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 m (děti a žáci z dané třídy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd);
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy;
  • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m.

Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN naleznete v pdf příloze tohoto článku.

za vedení školy
Mgr. Pavla Vysoká

pondělí, 20 prosinec 2021 15:33 | AKTUALITY DRUŽINA

Vánoce 2021

pondělí, 20 prosinec 2021 15:23 | AKTUALITY DRUŽINA

Prosinec ve školní družině

V pondělí 6. 12. 2021 proběhl ve školní družině MIKULÁŠSKÝ DEN. Ve všech odděleních děti plnily čertovské úkoly, aby mohly získat toužebně očekávaný poklad.

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 se v odděleních uskutečnila VÁNOČNÍ BESÍDKA. Děti si vyslechly vánoční příběh, zopakovaly si vánoční tradice a zvyky, zazpívaly vánoční písně a koledy.

Besídku jsme zakončili rozbalováním dárků, které jsme našli pod stromečkem.

vychovatelky ŠD

Tři listopadové pátky byly ve školní družině věnovány pohybu. Sportovní zápolení družstev proběhlo vzhledem k daným opatřením v každém oddělení zvlášť.

Děti soutěžily v rozmanitých sportovních disciplínách, např. proskakování žebříku, chůze na chůdách, prolézání obručí, driblování a jiné soutěže s míčem.

Všichni podali skvělé výkony a na konci je čekala malá sladká odměna.

pondělí, 15 listopad 2021 09:02 | AKTUALITY DRUŽINA

Změna úplaty za školní družinu

Od 1. ledna 2022 se zvyšuje měsíční poplatek za školní družinu na Kč 250,-.

Platbu na leden proveďte do 23. prosince 2021.

Halloweensky vyzdobené prostory školní družiny posloužily k další podzimní akci.

V úterý 2. listopadu se uskutečnila dětmi oblíbená DUŠIČKOVÁ DISKOTÉKA.

Většina dětí přišla v nápaditých strašidelných kostýmech a maskách. Všichni tančili, zpívali a soutěžili ve sběru papírových dýní. 

Sladká odměna čekala na všechny účastníky této akce.
 
vychovatelky ŠD

Ve dnech 11. října - 18. října proběhla ve školní družině rukodělná soutěž HALLOWEENSKÉ STRAŠIDLO. Děti při svém tvoření využily nejrůznější materiály.

Nejlepší výtvory byly odměněny diplomy a hodnotnými cenami.

Všechny výrobky jsou vystaveny v prostoru školní družiny.
 
vychovatelky ŠD

Ve dnech 27. září - 4. října proběhla ve školní družině Velká dýňová soutěž.

Děti, které se do soutěže zapojily, použily při tvoření nejrůznější postupy a materiály. Úkolu se zhostily s nadšením.

Všechny výrobky jsou vystaveny v prostoru školní družiny.

Nejlepší výtvory byly odměněny diplomy a hodnotnými cenami.
 
vychovatelky ŠD

Vážení zákonní zástupci,
zápisy do školní družiny proběhnou v prostorách školní družiny. V celém článku jsou rozepsány termíny zápisu i podmínky pro přijetí dětí do školní družiny.

Strana 1 z 3