Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • REKONSTRUOVANÁ ŠKOLA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?

Od 19.04.2021 se obnovuje prezenční výuka (ve škole) žáků 1. stupně rotačním způsobem. Žáci budou 2x týdně testováni, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. V rámci výpomoci s testováním žáků 1. - 2. ročníku je umožněn vstup jejich zákonným zástupcům.

Je povolen vstup do prostor školy s ochranou dýchacích cest, viz níže uvedené ochranné prostředky: 

  • respirátor FFP2, NK 95, NANO rouška - vždy bez výdechového ventilu - zákonný zástupce, žák, dítě,
  • jednorázová chirurgická rouška - žák, dítě. 

Obědy:

Kdo má zájem o oběd, musí si jej přihlásit sám, a to:

- přes webovou aplikaci do čtvrtka 15. 4. do 14:00 hodin,

- telefonicky u vedoucí stravování paní Hübnerové 775 861 992 - v pátek 16. 4. do 14:00 h, případně v pondělí 19. 4. do 8:00 h.

Hromadné přihlašování škola nezajišťuje, aby nedošlo k přihlášení oběda žákovi, který o oběd nemá zájem.

Družina:

Školní družina bude zajištěna pro žáky 1. - 3. ročníků v prezenční výuce, kteří jsou do školní družiny přihlášeni.

Po - Pá     6:00 - 7:40 (s příchodem nejpozději v 7:30) a 11:40 - 16:00 h

19. 4. - 23. 4.

prezenční výuka (ve škole)

distanční výuka (doma)

1. A

1. B

2. A

2. B

2. C

 

3. A

3. B

4. A

4. B

5. A

5. B

Postup antigenního samotestování ve škole - viz video návod.

https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

 

V případě jakýchkoliv otázek k testování se podívejte na:

https://www.msmt.cz/vyjadreni-msmt-k-dezinformacim-o-testovani-ve

https://testovani.edu.cz/

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

Na základě rozhodnutí MZČR zůstávají školy v okrese Děčín zavřené a děti se i nadále vzdělávají distančním způsobem.

Od 12. 4. 2021 zajišťuje naše škola dohled nad kmenovými dětmi z 1. stupně, jejichž rodiče spadají do oblasti vybraných profesí (viz níže), a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. (Pokud KHS nerozhodne jinak.)
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele při prvním příchodu dítěte do školy.

Dohled probíhá nad dětmi 1. stupně pondělí – pátek od 6.00 do 16:00 hodin.

V rámci programu se děti zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku – škola dětem zajišťuje připojení k internetu, ale neposkytuje počítače a sluchátka.
V odpolední části jsou vytvořeny podmínky pro odpočinkovou a zájmovou činnost.
V čase 14:00 – 15:00 h nebude možné děti vyzvednout, protože budou na vycházce.

Obědy si přihlaste u vedoucí stravování paní Hübnerové na tel. čísle: 775861992 - v pondělí 12. 4. do 8:00 h.

Na děti se vztahuje povinnost testování 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek. Pokud dítě nebude ve škole v dny testování, bude testováno první den příchodu. V případě, že dítě prodělalo COVID-19 a je tedy v tzv. "ochranné lhůtě" testování, je nutné přinést originál potvrzení od lékaře, aby dítě nemuselo být testováno.

Všechny děti musí mít po celou dobu pobytu ve škole i venku ochranu dýchacích cest - jednorázovou chirurgickou roušku, nano roušku nebo respirátor FFP2 bez výdechového ventilu.

V případě zájmu o tuto službu vyplňte prosím následující dotazník

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA2ue7GqTJ4ix6OeQU30CkTVM8Q7-XIfSbKKD1isggYPIVDw/viewform?usp=pp_url

Pokud máte možnost tisku, prosíme také o vyplnění zápisního lístku, který přineste při prvním příchodu dítěte do školy. Zápisní lístek můžete také vyplnit ve škole.

Zápisy do základních škol se budou konat bez přítomnosti dětí ve škole.

úterý, 30 březen 2021 08:34 | AKTUALITY ŠKOLA

Jak na zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápisy do prvních tříd proběhnou v Děčíně od 1. dubna, proto je pro Vás připravený krátký video průvodce.

Již brzy Vám zpřístupníme on-line rezervace termínů.

 

úterý, 30 březen 2021 08:00 | AKTUALITY ŠKOLA

McDonald´s Cup 2021

Obvyklá turnajová podoba je nahrazena novým projektem "Odpískej nudu s McDonald´s Cupem". Program nabízí dětem, rodičům i školám inspirativní videa pro domácí pohybové aktivity. Cílem je nejen motivovat malé sportovce k pravidelné pohybové činnosti doma či v rámci povolených školních aktivit, ale také do nich vnést v současné době tolik potřebnou radost.

Přihlaste se na webových stránkách: https://www.mcdonaldscup.cz/

 

 

Dne 27. a 28. března proběhlo školní kolo Biologické olympiády.

Dle Usnesení vlády ze dne 26. 2. č. 200 se všichni žáci od 8. 3. 2021 vzdělávají distančně. Žáci, kteří se vzdělávají distančně mají nárok na oběd.
Obědy se vydávají do vlastních jídlonosičů, oběd nelze sníst ve školní jídelně.

Vydávání obědů v časech:
1. st. - 11:15 h - 11:40 h
2. st. - 12:30 h - 13:00 h

Vzhledem ke stále zhoršující se epidemiologické situaci vydala VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, a to tak: více viz článek

středa, 24 únor 2021 21:12 | AKTUALITY DRUŽINA

INFORMACE o povinné ochraně dýchacích cest Doporučený

Dle mimořádného opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (viz příloha) platí, že všechny osoby v prostorách ZŠ a MŠ musí mít ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je:
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny  technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných  norem (např. FFP2/KN 95),  

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické  podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,  

které brání šíření kapének.

Doporučení na přechod z látkové roušky na zdravotnickou roušku, či respirátor je uvedeno v termínu od 25. – 28. 2. 2021, kdy škola bude respektovat aktuální ochrany nosu a úst.

V bodě 3 c)  tohoto mimořádného opatření je uvedeno následující: „Zákaz se nevztahuje na žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).“  Toto je však aktuálně ve školách zakázáno.2

Podle bodu 3 a) mají výjimku děti do 2 let.
Podle bodu 3 b) mají výjimku děti v mateřské škole a děti v dětské skupině.
Výjimka podle písm. b) se vztahuje na „děti v mateřské škole a děti v dětské skupině“, neboť se jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy stále stejných osob, v jejichž případě nepoužívání ochranného prostředku v rámci takového kolektivu nepředstavuje vážné riziko. Výjimka se v době šíření více virulentních mutací SARS-CoV-2 nevztahuje na pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby pečující o děti v dětské skupině, a to za účelem zabránění jejich šíření v těchto zařízeních.

Od termínu 1. 3. 2021 tedy odpadá možnost nosit obyčejnou látkovou roušku, která nesplňuje výše stanovené standardy.

 

 

Na základě informací z MŠMT pokračujeme od 15. 2. ve stejném režimu jako doposud, viz následující informace.
 
Strana 1 z 19