Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

 • TĚLOCVIČNA ŠKOLY

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?

Vydávání obědů v novém režimu:

Ve školní jídelně nemají žáci a zaměstnanci školy nasazenou roušku jen při konzumaci jídla a pití.

Rozpis odchodů do školní jídelny a výdej obědů je v návaznosti na doporučení MŠMT o zachování homogenity skupin.

Žáci 1. a 2. ročníků

Všichni žáci 1. a 2. ročníků, kteří nechodí do školní družiny, ale chodí na obědy, budou na obědy nyní odcházet s družinou v následujících časech, bez ohledu na konec vyučování. Tzn., že tito žáci po skončení vyučování jdou do školní družiny a v níže stanoveném čase jde s družinou na oběd a po obědě odchází domů. Pokud s tímto řešením rodiče nesouhlasí, jediné možné řešení je oběd odhlásit a dítě pak odchází domů ihned po skončení výuky.

1. A 11:45

1. B 12:00

2. A 12:40

2. B 12:55

2. C 13:10

 

Žáci, kteří se vzdělávají distančně

13:30 - 14:00 obědy se vydávají do jídlonosičů (nově si oběd nemohou sníst v jídelně

 

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví

vedení školy

Od středy 18. 11. 2020 se vracejí žáci 1. a 2. ročníků do lavic. Sledujte, prosím, následující informace.

neděle, 18 říjen 2020 09:09 | AKTUALITY ŠKOLA

Školní e-maily jsou v provozu

Všechny školní e-mailové adresy (žákovské i zaměstnanecké) jsou již v provozu.

 

Od pátku 16. 10. 2020 od 12:00, budou služební emaily mimo provoz do pondělí 19. 10. 2020 času 8:00. Prosíme tímto všechny, kteří zasílají práci skrze email, aby tak učinili do pátku 12:00, nebo poté až v pondělí od 8:00 – JINAK VAŠE ZPRÁVA NEDOJDE.

vedení školy

Oznamujeme Vám, že rada města na základě usnesení Vlády ČR č. 1033 ze dne 12. března 2020 a hejtmana Ústeckého kraje  rozhodla, že nezbytnou péči o děti školního věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:
 • bezpečnostních sborů;
 • obecní policie;
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • příslušníci ozbrojených sil;
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení

bude vykonávat Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace v době od 06:00 do 16:00hodin. Stravovací služby pro tyto děti zajistí Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13 příspěvková organizace bezúplatně.

Kontaktní osoba: Mgr. Křivohlavá, tel. č.: 775 861 995.

V případě naplnění kapacity ZŠ Komenského nám., otevře se ZŠ Březová 369/25, Děčín III.

 
 
 

Na základě usnesení vlády ​ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 bude od 14. 10. 2020 (včetně) platit následující:

1) Všichni žáci naší školy přecházejí na distanční (dálkovou) formu vzdělávání. Odkaz ke studijním materiálům je zde: https://www.zsamsbrezova.cz/pro-zaky/samostudium

Zde vyberete Vaši třídu a následně předmět.

2) Vzhledem k současnému distančnímu vzdělávání a avizovaným pravidlům pro školní stravování, není jídelna schopna zařídit stravování všech aktuálně přihlášených strávníků. Z tohoto důvodu se od ​14. 10. do 16. 10. 2020 ruší provoz školní jídelny a třídní učitelé Vás budou během čtvrtečního dopoledne kontaktovat, kdy bude možné projevit závazný zájem o oběd v termínu 19.  – 23. 10. 2020. Na základě této zpětné vazby bude vyhodnoceno a Vy budete informováni, zda a za jakých podmínek bude nebo nebude školní jídelna v provozu.

3) Pokud budete potřebovat vystavit OČR na Vaše dítě, pak je možnost každý všední den od 7:00 do 13:00. Mimo tento čas pouze po předchozí telefonické domluvě na čísle sekretariátu školy 775 861 990. OČR lze zaslat e-mailem nebo přes Bakaláře. Požádat o zaslání OČR můžete na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vedení školy

Na základě vydaných opatření přinášíme informace pro následující 2 týdny (pokud nedojde dříve z postu pana Prymuly, či MŠMT ke změnám, jak se již stalo v minulém týdnu, které by bylo nutné zohlednit a zapracovat):

1. V týdnu 12. - 16. 10. 2020 mají prezenční výuku (ve škole) bez změny v rozvrhu třídy 6. A, 7. A, 8. A, 9. A. Třídy s označením "B" mají v tomto týdnu vzdálenou výuku bez přímé účasti ve škole (z domova). 
    1. stupeň bez změny.

2. V týdnu 19. - 23. 10. 2020 mají prezenční výuku (ve škole) bez změny v rozvrhu třídy 6. B, 7. B, 8. B, 9. B. Třídy s označením "A" mají v tomto týdnu vzdálenou výuku bez přímé účasti ve škole (z domova).
    1. stupeň bez změny.

3. V termínu 26. - 27. 10. 2020 jsou MŠMT "rozšířeny" podzimní prázdniny.

4. Informace ke vzdálené výuce jsou následující:

 1.  práce pro žáky se zatím stejně jako na jaře zadává přes https://brezovka.estranky.cz/ - odkaz na jednotlivé třídy naleznete na našich webových stránkách v záložce "Pro žáky" - "Samostudium" - https://www.zsamsbrezova.cz/pro-zaky/samostudium ;
 2. online konzultace mohou být zařazovány pouze  časech k tomu určených dle klasického rozvrhu - tzv. "videokonference" - nejsou však pro pedagogy povinné, pouze, pokud tento typ komunikace s žáky učitel využije, bude tato informace zmíněna na webu estranek. Videokonference nesmí být zařazena na 6. vyučovací hodinu (z důvodu možnosti obědu);
 3. ve vzdáleném režimu v daný týden by mělo být voleno učivo spíše procvičovacího charakteru;
 4. zadaná práce může být hodnocena na základě § 184a) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.
  Toto platí pouze při vyhlášení mimořádného opatření, což se stalo. Žák má tedy povinnost, avšak škola musí přizpůsobit podmínky žákům. Např. kdo nemůže "online", domluví si individuálně s učitelem, že si vyzvedne např. vytisknutou práci ve škole, kterou musí plnit apod.

5. Obědy platí pro všechny. Žáci v režimu vzdálené výuky mohou na obědy v tyto časy: 11:40 - 12:00; 12:30 - 13:00; 13:30 - 14:00. Čas oběda si žák v případě zájmu volí dle programu vzdálené výuky. Nebudou-li chtít obědů využívat, musí si je samostatně odhlásit.

6. Všechny kroužky, které poskytují naši zaměstnanci na 1. i 2. stupni jsou na následujících 14 dní zrušeny bez výjimky.

vedení školy

neděle, 11 říjen 2020 13:42 | AKTUALITY ŠKOLA

iPady a fake news

Že výuka německého jazyka nemusí být jen o klasickém drilu slovíček a plnění cvičení v učebnici se přesvědčují naši deváťáci, kteří při výuce němčiny využívají iPady.

neděle, 11 říjen 2020 13:31 | AKTUALITY ŠKOLA

Projektové dny: Stavitel města

V průběhu září a října se žáci 1. a 2. tříd zúčastnili projektového dne: Stavitel města.

neděle, 04 říjen 2020 22:47 | AKTUALITY ŠKOLA

Soutěž "Poznej své město"

V pátek 2. 10. 2020 se uskutečnil další ročník soutěže Poznej své město, během níž soutěžící objevují i méně známá zákoutí našeho města.
Letošní ročník se odehrával na pravé straně Labe.
Naši školu reprezentovalo družstvo dívek z 8. A. Z Mariánské louky se vydaly do Tyršovy ulice k bývalému kinu Kotva, do Křížové ulice ke kostelu Povýšení sv. Kříže, na zámek k rodnému domu M. Tyrše, na místo bývalé zámecké lékárny v Myslbekově ulici, dále k obelisku pod Novým mostem, novou lávkou pro pěší došly na Benešovskou ulici k bývalé Slovance a navštívily hřbitov na Folknářích.
Během svého putování získávaly body za splněné úkoly a zjištěné informace.
V konečném součtu obsadily krásné 4. místo. Gratulujeme!

Mgr. Simona Wisurová

Strana 4 z 20