Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • POČÍTAČOVÁ UČEBNA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
úterý, 08 prosinec 2020 09:53 | AKTUALITY DRUŽINA

Akce ŠD - Mikulášský den

Na pátek 4.12. 2020 jsme pro děti ve školní družině připravili MIKULÁŠSKÝ DEN. Některé děti se převlékly do masek Mikuláše, anděla a čerta. Hlavním úkolem tohoto zábavného odpoledne, bylo hledání čertovského pokladu. Po splnění všech úkolů, čekala na děti sladká odměna. Nechybělo ani uhlí, brambory a cibule :-).

Děti si tento den plný hádanek, her a soutěží užily a dobře se pobavily.

pondělí, 07 prosinec 2020 10:11 | AKTUALITY DRUŽINA

Krabice od bot

I letos se naše školní družina zapojila do charitativní sbírky "KRABICE OD BOT", která podporuje děti z chudších rodin.

Naše děti ze školní družiny měly možnost tuto sbírku podpořit malým dárkem v rámci pomoci "DĚTI DARUJÍ DĚTEM". Dárky jsme s dětmi zabalili a odvezli na Faru Děčín, kde už je předají do správných dětských rukou.

Všem dětem, které do této sbírky přispěly, moc děkujeme.

 

pátek, 04 prosinec 2020 07:58 | AKTUALITY ŠKOLA

Výuka od 7. 12. 2020

Změna nastává pouze v prostřídání tříd prezenční a distanční výuky žáků 2. stupně.

Výuka od 7. 12. se řídí rozvrhy hodin platnými od 30. 11. 2020

1. stupeň - všichni prezenční výuka

2. stupeň - 9. A a 9. B - prezenční výuka

6. A, 7. A, 8. A - prezenční výuka (ve škole)

6. B, 7. B, 8. B - distanční výuka (doma)

Stravování

Žáci v prezenční výuce - dle rozpisu v rozvrhu hodin.

Žáci na distanční výuce mají možnost si oběd vyzvednout do kastrůlků Po - Pá 13:35 - 14:00.

Informace k výuce od pondělí 30. 11. 2020

Ministerstvo školství nám poslalo metodické pokyny a opatření jsou nutná dodržovat. Dokumenty "Informace k provozu škol" a "Tabulku PES pro oblast školství" naleznete v příloze níže.

Všichni žáci, zaměstnanci i návštěvníci školy mají povinnost nosit ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny) i školní jídelně, kromě doby, kdy konzumují jídlo. Roušky musí nosit i při společném pobytu venku. Ochranný štít není bez roušky Státním zdravotnickým ústavem povolen.

Ve třídách i společných prostorách se musí v pravidelných intervalech větrat.

1. stupeň všechny třídy prezenční formou  
2. stupeň 9. A a 9. B prezenční formou  
 rotačně 30. 11. - 4. 12.  6. B, 7. B, 8. B prezenčně
    6. A, 7. A, 8. A distančně
  7. 12. - 11. 12. 6. B, 7. B, 8. B distančně
    6. A, 7. A, 8. A prezenčně

Vzhledem k zajištění homogenity skupin a výdejů obědů dojde k úpravám rozvrhu hodin všech žáků prezenční formy studia, které budou zveřejněny do konce týdne. Sledujte, prosím, naše webové stránky a Bakaláře.

Informace ke školní družině od pondělí 30. 11. 2020

Školní družina bude zajištěna pro přihlášené žáky 1. - 4. ročníku.

Provoz školní družiny:

Ranní družina: od 6:00 do předání třídní učitelce, nejpozdější příchod je možný v 7:30 h.

Odpolední družina: do 16:00 hodin. 

Pobyt venku: 14:00 - 15:00 h (pokud rozvrh hodin třídy dovolí)

Nově jsou žáci zařazeni do následujících homogenních skupin, v tomto složení budou po celou dobu pobytu ve školní družině. Skupiny se nesmí míchat.

1. A + 1. B Řadová Hana
2. A + 2. C Záhorková Markéta
2. B Pešková Vlasta
3. A + 3. B Ledvinková Marcela + pedagogičtí pracovníci školy
4. A + 4. B pedagogičtí pracovníci školy

Družina na obědy nechodí. Na obědy budou žáci chodit s třídní učitelkou dle rozpisu, který bude uveden v rozvrhu hodin.

Informace k obědům od pondělí 30. 11. 2020

Výdej obědů bude probíhat dle přesně stanoveného harmonogramu a jiný čas výdeje stravy není z hygienického hlediska možný. Žáci budou na obědy chodit po třídách s vyučujícími. Samostatně nebudou žáci vpuštěni do školní jídelny s výjimkou žáků, kteří se budou vzdělávat distančně. Ti si budou moci vyzvedávat obědy pouze do kastrůlku v čase 13:35 - 14:00 h. V jiném čase nebudou do školní jídelny vpuštěni.

Obědy pro žáky 1. stupně jsou od pondělí 30. 11. automaticky přihlášeny. Pokud nebude Vaše dítě na obědy chodit (např. z důvodu nemoci), nezapomeňte si oběd odhlásit.

Obědy pro žáky 2. stupně si od pondělí 30. 11. přihlaste

 

Věříme, že se epidemiologická situace v naší zemi bude i nadále zlepšovat a brzy nám umožní od některých opatření upustit.

vedení školy

 

 

Vydávání obědů v novém režimu:

Ve školní jídelně nemají žáci a zaměstnanci školy nasazenou roušku jen při konzumaci jídla a pití.

Rozpis odchodů do školní jídelny a výdej obědů je v návaznosti na doporučení MŠMT o zachování homogenity skupin.

Žáci 1. a 2. ročníků

Všichni žáci 1. a 2. ročníků, kteří nechodí do školní družiny, ale chodí na obědy, budou na obědy nyní odcházet s družinou v následujících časech, bez ohledu na konec vyučování. Tzn., že tito žáci po skončení vyučování jdou do školní družiny a v níže stanoveném čase jde s družinou na oběd a po obědě odchází domů. Pokud s tímto řešením rodiče nesouhlasí, jediné možné řešení je oběd odhlásit a dítě pak odchází domů ihned po skončení výuky.

1. A 11:45

1. B 12:00

2. A 12:40

2. B 12:55

2. C 13:10

 

Žáci, kteří se vzdělávají distančně

13:30 - 14:00 obědy se vydávají do jídlonosičů (nově si oběd nemohou sníst v jídelně

 

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví

vedení školy

Od středy 18. 11. 2020 se vracejí žáci 1. a 2. ročníků do lavic. Sledujte, prosím, následující informace.

neděle, 18 říjen 2020 09:09 | AKTUALITY ŠKOLA

Školní e-maily jsou v provozu

Všechny školní e-mailové adresy (žákovské i zaměstnanecké) jsou již v provozu.

 

Oznamujeme Vám, že rada města na základě usnesení Vlády ČR č. 1033 ze dne 12. března 2020 a hejtmana Ústeckého kraje  rozhodla, že nezbytnou péči o děti školního věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:
  • bezpečnostních sborů;
  • obecní policie;
  • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
  • příslušníci ozbrojených sil;
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
  • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení

bude vykonávat Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace v době od 06:00 do 16:00hodin. Stravovací služby pro tyto děti zajistí Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13 příspěvková organizace bezúplatně.

Kontaktní osoba: Mgr. Křivohlavá, tel. č.: 775 861 995.

V případě naplnění kapacity ZŠ Komenského nám., otevře se ZŠ Březová 369/25, Děčín III.

 
 
 

Od pátku 16. 10. 2020 od 12:00, budou služební emaily mimo provoz do pondělí 19. 10. 2020 času 8:00. Prosíme tímto všechny, kteří zasílají práci skrze email, aby tak učinili do pátku 12:00, nebo poté až v pondělí od 8:00 – JINAK VAŠE ZPRÁVA NEDOJDE.

vedení školy

Na základě usnesení vlády ​ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 bude od 14. 10. 2020 (včetně) platit následující:

1) Všichni žáci naší školy přecházejí na distanční (dálkovou) formu vzdělávání. Odkaz ke studijním materiálům je zde: https://www.zsamsbrezova.cz/pro-zaky/samostudium

Zde vyberete Vaši třídu a následně předmět.

2) Vzhledem k současnému distančnímu vzdělávání a avizovaným pravidlům pro školní stravování, není jídelna schopna zařídit stravování všech aktuálně přihlášených strávníků. Z tohoto důvodu se od ​14. 10. do 16. 10. 2020 ruší provoz školní jídelny a třídní učitelé Vás budou během čtvrtečního dopoledne kontaktovat, kdy bude možné projevit závazný zájem o oběd v termínu 19.  – 23. 10. 2020. Na základě této zpětné vazby bude vyhodnoceno a Vy budete informováni, zda a za jakých podmínek bude nebo nebude školní jídelna v provozu.

3) Pokud budete potřebovat vystavit OČR na Vaše dítě, pak je možnost každý všední den od 7:00 do 13:00. Mimo tento čas pouze po předchozí telefonické domluvě na čísle sekretariátu školy 775 861 990. OČR lze zaslat e-mailem nebo přes Bakaláře. Požádat o zaslání OČR můžete na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vedení školy

Strana 7 z 30