Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • POČÍTAČOVÁ UČEBNA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?

Dne 27. září 2021 k nám do školy zavítali loňští deváťáci, aby současným devítkám vyprávěli, jak prožívali první měsíc na střední škole.

Přišli nás navštívit  děvčata, která navštěvují Gymnázium Děčín, Střední školu pedagogickou v Litoměřicích a Obchodní akademii v Ústí nad Labem.

Žáci devátých ročníků dostali informace, ke kterým se na internetových stránkách jednotlivých škol nedostanou.

Dozvěděli se, jaké předměty se na jednotlivých školách učí, jaké jsou výhody či nevýhody jednotlivých škol, jaké je to třeba s dojížděním do jiných měst, jak je to časově náročné a spoustu jiných pro naše současné deváťáky užitečných informací.

Mgr. Hanzaliusová Martina

Ve dnech 27. září - 4. října proběhla ve školní družině Velká dýňová soutěž.

Děti, které se do soutěže zapojily, použily při tvoření nejrůznější postupy a materiály. Úkolu se zhostily s nadšením.

Všechny výrobky jsou vystaveny v prostoru školní družiny.

Nejlepší výtvory byly odměněny diplomy a hodnotnými cenami.
 
vychovatelky ŠD
pátek, 01 říjen 2021 12:30 | AKTUALITY ŠKOLA

Přednáška - Fake news

Žáci třídy 6. A navštívili 29. září 2021 přednášku na téma „Dezinformace a fake news“ v Městské knihovně Děčín.

Nosným cílem přednášky bylo zvýšení povědomí žáků o zákulisí tvorby falešných zpráv a jejich důsledcích. Přednášející žákům předal základní informace a nástroje, aby se mohli lépe orientovat v problematice sociálních sítí. Setkání bylo zcela apolitické, neřešilo žádné konkrétní dezinformace.

Přednáška byla pro žáky jistě velkým přínosem.

Mgr. Bc. Tereza Koštířová

Evropská obchodní akademie Děčín dne 30. září pořádala pro žáky 8. a 9. ročníků akci, kde si žáci vyzkoušeli různé sportovní, jazykové a odborné dovednosti. Výborně spolupracovali v týmech s žáky EOA a rozšířili si své osobní znalosti.

Všem našim žákům posíláme pochvalu a těšíme se na další společné akce.

Mgr. Pavlína Kopejsková

čtvrtek, 30 září 2021 08:29 | AKTUALITY ŠKOLA

Rorýsí škola

V pátek 24. září byl naší škole předán od České společnosti ornitologické prostřednictvím paní Gabriely Dobruské certifikát „Rorýsí škola“. Tento titul je udělován školám, které se aktivně podílejí na ochraně rorýsů hnízdících na budově, sledují jejich přílet a zadávají svá pozorování na webspringalive.net a zapojují problematiku rorýsů do výuky. V Děčíně jsme zatím jediná škola s tímto certifikátem.

Předání certifikátu proběhlo při hodině přírodopisu v 7.B. Pro obě sedmé třídy pak byl na tento den připraven vzdělávací program zaměřený na čápy (7.B) a na migraci ptáků (7.A). Zmiňované programy ČSO jsou ještě ve fázi vývoje, na žácích se ověřovala jejich proveditelnost a funkčnost. Osobně jsem byl z programů nadšený – integrovaly práci s textem, grafy, žáci museli pracovat v týmu a pak svá zjištění o problematice presentovat před třídou. Myslím, že jsem nebyl jediný, komu se program líbil, ale že se líbil i mnohým žákům.

Na konci programu pak žáci vyplnili dotazník k dané tématice a za jeho odevzdání obdrželi placku „Rorýs je můj kamarád“, kterou si někteří hned připnuli na svůj batoh.

Děkuji paní Dobruské, že k nám přijela až z Prahy a titul rorýsí školy nám osobně předala a rovněž děkuji za pěkný program pro žáky.

Mgr. Lukáš Bartoň

čtvrtek, 30 září 2021 08:20 | AKTUALITY ŠKOLA

Kroužek vědeckých pokusů

Vážení rodiče,
kroužek vědeckých pokusů Veselé vědy na naší škole není dosud naplněn na minimální počet zájemců. Děti pod vedením proškolených lektorů zkouší pokusy z chemie, fyziky a biologie. Je vhodný pro žáky 1. – 5. ročníků.

Kroužek se koná každý čtvrtek v čase 14:00 – 15:00 h.

Více informací o Kroužku vědeckých pokusů, včetně ceny a přihlášky naleznete zde: https://www.veselaveda.cz/krouzky/

 

Dne 17. září 2021 se naše škola zúčastnila 2. ročníku běžeckého a překážkového závodu Sokol Raptor na Smetanově nábřeží v Děčíně. Byla to opět ďábelská jízda.  Oproti minulému roku totiž pořadatelé (závodníci Sokol SPARTAN Training Group a Predátor Workout) prodloužili závodní trať ze 2,5 km na 3,5km a zdvojnásobili počet překážek (přes třicet). Závod se opět odehrával na souši, ve vzduchu i ve vodě. Děti přeskakovaly, přelézaly, plazily se po trávě i ve vodě, šplhaly, přenášely, běhaly, jedly pražené červíky a často si sahaly až na dno svých sil. Trať plně prověřila jejich univerzálnost.

O to víc nás těší, že kluci a holky ze ZŠ Březová nejenže zvládli všechny nástrahy trati, ale umístili se na nejvyšších pozicích a dokonce překonali loňskou úspěšnou reprezentaci školy.

V kategorii chlapců 6. tříd se na celkové 1. pozici umístil Marian David, v kategorii chlapců 7.tříd skončil na 1. místě David Bozseník a v kategorii chlapců 9. tříd vybojoval bronzovou medaili Míša Kohout.

I ostatní závodníci ze ZŠ Březová předvedli maximální výkony, umístili se vysoko v celkovém pořadí a zaslouží obrovské uznání (Honza Miškovský, Eliška Capoušková, Nikča Plevačová, Sabina Richterová a Andrea Klabanová).

Našim žákům tímto skládám poklonu nejen za maximální úsilí, které do závodu dali, ale hlavně za vytvoření perfektní party, kde si každý navzájem pomáhal a podporoval jeden druhého.

Věřím, že příští rok se opět sejdeme na stejném místě. Akce se nadmíru vydařila.

Mgr. M. Pazderka

pátek, 17 září 2021 12:06 | AKTUALITY ŠKOLA

7. A - Exkurze do Jetřichovic

Ve středu 8. září 2021 se žáci 7.A zúčastnili exkurze do oblasti Jetřichovických skal. Tato exkurze proběhla pod vedením paní Jarmily Judové z NP České Švýcarsko, a to v rámci programu Škola národního parku*.
Děti se do Jetřichovic vypravily autobusem, který přijel přímo ke škole. Po tom, co jsme dorazili do Jetřichovic, jsme byli seznámeni s programem a vydali se na zříceninu hradu Falkenštejn a následně na Mariinu vyhlídku. Výstup k Falkenštejnu zvládli všichni, na Mariinu vyhlídku však všichni nedošli. Někteří se rozhodli využít nabídky si odpočinout těsně pod výstupem na samotnou vyhlídku.
Během exkurze se žáci seznámili s přírodními poměry lokality, s tím, jak se mění lesy a určili si různé druhy stromů, které po cestě potkali, dále si například zahráli na louce u Jetřichovic týmovou hru na poznávání ptáků Českého Švýcarska a naučili se i něco z jejich života a mnoho dalšího.
Počasí exkurzi přálo a vše tak vyšlo na výbornou.

Budu se těšit opět příště.

Mgr. Lukáš Bartoň

*Nositelem projektu je Správa národního parku České Švýcarsko (https://www.npcs.cz/).

pátek, 17 září 2021 10:11 | AKTUALITY ŠKOLA

Sportovní kroužky

pátek, 17 září 2021 08:09 | AKTUALITY ŠKOLA

7. A výlet - Kaňon Labe

V pátek 3. září se žáci 7.A vydali na turistický výlet na nejhlubší pískovcový kaňon Evropy – Kaňon Labe. Vyrazili jsme od školy směr Kvádrberk a z něj pak po červené turistické trase na jednotlivé vyhlídky na tento přírodní fenomén. Cesta byla celkem dlouhá asi 13 km. Celou trasu ušli jen někteří žáci. Po cestě bylo dost kopců, a to některé z dětí značně zmohlo. Proto jsme se v jednu chvíli rozhodli, že se rozdělíme na dvě skupiny. Skupina, která šla se mnou a paní asistentkou Frčkovou, prošla trasu celou, druhá skupina zůstala s panem učitelem Mašatou a vydala se nazpět po červené trase. Obě skupiny se pak sešly u turistického přístřešku v Ludvíkovicích a vydali se pak společně zpátky ke škole. Počasí nám přálo a výlet se velice vydařil.

Mgr. Lukáš Bartoň, třídní učitel 7.A

Strana 2 z 30