Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • REKONSTRUOVANÁ ŠKOLA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?

Milí rodiče, žáci, učitelé,

máme za sebou všichni poměrně nelehké období, které zažíváme doufejme jednou za život. Protože věříme, že se pomalu chýlí ke konci, rádi bychom jej nějakým způsobem zrekapitulovali a vyhodnotili.

Milí rodiče a učitelé - vám všem patří obrovské poděkování za trpělivost, shovívavost a především vůli se se všemi překážkami, které nám byly kladeny, popasovat a co nejvíce svým dětem/žákům pomoci, usnadnit jim přístup k informacím a snažit se je alespoň v rámci omezených možností co nejvíce naučit. Oni jsou totiž těmi, kteří nastalou situací trpí nejvíce. Věříme, že z ní zároveň dokážou pro svůj budoucí život co nejvíce vytěžit a vyjdou z ní silnější.

Nám učitelům pandemie určitě rozšířila obzory ve využívání moderních technologií ve výuce. Naučili jsme se tvořit vlastní interaktivní materiály, natáčet pro děti vlastní videa (koho by napadlo, že i z učitele se může stát youtuber 😊 )využívali programů jako wordwall, liveworksheets, oblíbené (pokud se to o testech dá řict 😊 ) jsou mezi žáky testy na kahootu. Někteří žáci se pod vedením svých učitelů sházejí v online prostředí gather town, které je úžasné pro skupinové práce a učí žáky mezi sebou komunikovat a řešit zadané úkoly společně. Samozřejmě, že základem je i při výuce na dálku vypracovávání úloh zadaných v učebnicích, přesto se učitelé často nebáli sáhnout po internetových výukových programech, či zadat nějaký méně tradiční úkol. Žáci tak mohli v internetovém prostředí tvořit komiksy, falešné facebookové profily svých oblíbených osobností, plnit úkoly zapeklitých únikových her a dostávat se ze zamčených místností, zároveň také mladší žáčci trénovali pletení pomlázky, či vypracovávali jiné úkoly spojené s jarními svátky. V rámci úkolů z tělesné výchovy děti sportovaly na čerstvém vzduchu a o své aktivity se podělily se svými vyučujícími. Naprosto úžasné byly výstupy pro projekt ze zeměpisu – kreativní zpracování sluneční soustavy, i prezentace tvořené žáky napříč školními předměty jsou velmi povedené.

Pojďte se se s námi společně podívat na malou ukázku toho, jak si s našimi úkoly poradily vaše/naše děti.

Je nám ctí je učit a jsme na ně velmi pyšní!

čtvrtek, 13 květen 2021 14:08 | AKTUALITY ŠKOLA

Informace k týdnu 17. 5. - 21. 5.

Organizace vyučování 17. 5. – 21. 5. 2021

Testování žáků:
1. stupeň - 1x týdně - vždy v pondělí nebo ihned po příchodu do školy;
2. stupeň - 2x týdně - vždy v pondělí a ve čtvrtek nebo ihned po příchodu do školy.

Postup antigenního samotestování ve škole - viz video návod.
1. stupeň https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20
2. stupeň https://youtu.be/BmDnd140UH4

Žák je testován testy, které dodává škola. 

Výjimku z povinného testování dětí a žáků mají ti, kteří:
a) prodělali COVID a neuplynulo od jejich izolace více než 90 dní - doloží originál zprávou od lékaře,
b) doloží negativní výsledek PCR testu či antigenního testu, který není starší než 48 hodin a byl proveden zdravotnickým zařízením;
c) mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování a od aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví příznaky onemocnění.

Ochrana dýchacích cest
Do všech prostor školy je povolen vstup s ochranou dýchacích cest, viz níže uvedené ochranné prostředky: 

  • respirátor FFP2, NK 95, NANO rouška - vždy bez výdechového ventilu - zákonný zástupce, žák, dítě,
  • jednorázová chirurgická rouška - žák, dítě. 

Obědy:
Kdo má zájem o oběd, musí si jej přihlásit sám. Hromadné přihlašování škola nezajišťuje, aby nedošlo k přihlášení oběda žákovi, který o oběd nemá zájem.
Všichni žáci (na distanční i prezenční výuce) si mohou oběd sníst ve školní jídelně.
Výdej obědů: 11:40 – 13:40 h.

Družina:
Zajišťuje se pro žáky 1. – 4. ročníků, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 do školní družiny přihlášeni.
Po – Pá    6:00 – 7:40 (s příchodem nejpozději v 7:30), případně 6:00 – 8:45 a 11:40 – 16:15 h.

Zajištění nezbytné péče dětem rodičů vytčených profesí:
Nezajišťuje se – žáci 1. stupně mají prezenční výuku

Distanční výuka (doma): 6.B, 7.B, 8.B, 9.B

Prezenční výuka (ve škole): 
1. stupeň - všichni – dle rozvrhů platných od 1. 9. 2020 (včetně půlených hodin) - viz Bakaláře
2. stupeň – 6.A, 7.A, 8.A, 9.A – dle rozvrhů platných od 17. 5. do 21. 5. 2021, které jsou ke stažení v příloze článku.

 

Škola svým žákům nevydává potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19.

Čestné prohlášení si můžete vygenerovat přes webovou aplikaci Bakaláři, případně si jej můžete stáhnout z přílohy tohoto článku. Přiložené soubory jsou ve formátech PDF a DOCX.

Testování žáků:
1. stupeň - 1x týdně - vždy v pondělí nebo ihned po příchodu do školy;
2. stupeň - 2x týdně - vždy v pondělí a ve čtvrtek nebo ihned po příchodu do školy.

Od 24. 5. se všichni žáci testují 1x týdně - vždy v pondělí nebo ihned po příchodu do školy.