Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • POČÍTAČOVÁ UČEBNA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
sobota, 10 říjen 2020 15:13 | EXKURZE DO FIREM - ŠKOLA II

Návštěva z IPS

 

V pátek 9.10.2020 se žáci devátého ročníku zúčastnili prezentace kariérové poradkyně z Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání ÚP Děčín.

Všichni žáci obdrželi brožuru "Volba povolání pro žáky ZŠ" a dopis pro rodiče se spoustou užitečných informací a návodů, jak postupovat při výběru střední školy a vhodného povolání.

Na základě vydaných opatření přinášíme informace pro následující 2 týdny (pokud nedojde dříve z postu pana Prymuly, či MŠMT ke změnám, jak se již stalo v minulém týdnu, které by bylo nutné zohlednit a zapracovat):

1. V týdnu 12. - 16. 10. 2020 mají prezenční výuku (ve škole) bez změny v rozvrhu třídy 6. A, 7. A, 8. A, 9. A. Třídy s označením "B" mají v tomto týdnu vzdálenou výuku bez přímé účasti ve škole (z domova). 
    1. stupeň bez změny.

2. V týdnu 19. - 23. 10. 2020 mají prezenční výuku (ve škole) bez změny v rozvrhu třídy 6. B, 7. B, 8. B, 9. B. Třídy s označením "A" mají v tomto týdnu vzdálenou výuku bez přímé účasti ve škole (z domova).
    1. stupeň bez změny.

3. V termínu 26. - 27. 10. 2020 jsou MŠMT "rozšířeny" podzimní prázdniny.

4. Informace ke vzdálené výuce jsou následující:

  1.  práce pro žáky se zatím stejně jako na jaře zadává přes https://brezovka.estranky.cz/ - odkaz na jednotlivé třídy naleznete na našich webových stránkách v záložce "Pro žáky" - "Samostudium" - https://www.zsamsbrezova.cz/pro-zaky/samostudium ;
  2. online konzultace mohou být zařazovány pouze  časech k tomu určených dle klasického rozvrhu - tzv. "videokonference" - nejsou však pro pedagogy povinné, pouze, pokud tento typ komunikace s žáky učitel využije, bude tato informace zmíněna na webu estranek. Videokonference nesmí být zařazena na 6. vyučovací hodinu (z důvodu možnosti obědu);
  3. ve vzdáleném režimu v daný týden by mělo být voleno učivo spíše procvičovacího charakteru;
  4. zadaná práce může být hodnocena na základě § 184a) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.
    Toto platí pouze při vyhlášení mimořádného opatření, což se stalo. Žák má tedy povinnost, avšak škola musí přizpůsobit podmínky žákům. Např. kdo nemůže "online", domluví si individuálně s učitelem, že si vyzvedne např. vytisknutou práci ve škole, kterou musí plnit apod.

5. Obědy platí pro všechny. Žáci v režimu vzdálené výuky mohou na obědy v tyto časy: 11:40 - 12:00; 12:30 - 13:00; 13:30 - 14:00. Čas oběda si žák v případě zájmu volí dle programu vzdálené výuky. Nebudou-li chtít obědů využívat, musí si je samostatně odhlásit.

6. Všechny kroužky, které poskytují naši zaměstnanci na 1. i 2. stupni jsou na následujících 14 dní zrušeny bez výjimky.

vedení školy

neděle, 11 říjen 2020 13:42 | AKTUALITY ŠKOLA

iPady a fake news

Že výuka německého jazyka nemusí být jen o klasickém drilu slovíček a plnění cvičení v učebnici se přesvědčují naši deváťáci, kteří při výuce němčiny využívají iPady.

neděle, 11 říjen 2020 13:31 | AKTUALITY ŠKOLA

Projektové dny: Stavitel města

V průběhu září a října se žáci 1. a 2. tříd zúčastnili projektového dne: Stavitel města.

 

Tento projekt navazuje na předchozí - Škola pro všechny. Součástí tohoto projektu je pozice kariérového poradce.

V rámci tohoto projektu se uskuteční velký projektový den pro 1. stupeň a velký projektový den pro 2. stupeň, budou zaměřeny na volbu budoucího povolání a výběr střední školy.

Další aktivitou kariérového poradenství jsou exkurze do podniků a návštěvy středních škol.

Bude zorganizována beseda s bývalými žáky na téma výběr střední školy, výběr povolání.

Kariérový poradce poskytuje 1 hodinu týdně konzultační hodiny pro rodiče a žáky.

Výchovné a výukové problémy Vašeho dítěte můžete konzultovat s Mgr. M. Hanzaliusovou, koordinátorkou inkluze a výchovnou poradkyní, která Vám doporučí další postup, případně využití služeb PPP, SPC, SVP.

  

Pedagogicko–psychologická poradna Ústeckého kraje, Pracoviště Děčín

Čs. armády 1164/8, 405 02 Děčín I

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel: 412 532 071; 775 441 269

Web: http://www.pppuk.cz/poradny/decin

PPP poskytuje pomoc při zvládání vzdělávacích a výchovných obtíží u klientů od 3 do 19 let. Provádí psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, nápravu poruch učení, prevenci sociálně patologických jevů.

 

Speciálně pedagogické centrum Děčín

17.listopadu 673/8, 405 02 Děčín I

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 607 936 913, 773 033 095

Web: https://www.specdcbynov.cz/index.php?type=Class&id=20&ids=11

SPC provádí komplexní psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, logopedickou diagnostiku, poskytuje ambulantní logopedickou péči pro děti s narušenými komunikačními schopnostmi, ambulantní stimulaci celkového rozvoje pro děti se SVP vyššího stupně, nastavuje podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Služby jsou určeny dětem a dospívajícím s mentálním postižením, se souběžným postižením, s tělesným postižením, s narušenými komunikačními schopnostmi (NKS) a poruchami autistického spektra (PAS).

 

Středisko výchovné péče

Pivovarská 30, 405 02 Děčín IV

Tel.: 412 557 170

Web:   https://vuboletice.cz/index.php/kdy-kontaktovat-svp

https://vuboletice.cz/index.php/kontakty-svp

SVP poskytuje všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým s poruchami chování. Zaměřuje se na diagnostiku a nápravu výchovných problémů a negativních projevů chování. Služby střediska jsou určeny žákům a studentům, kteří navštěvují školská zařízení. Pomoc poskytují kromě dětí a mladistvých také rodičům a pedagogům. K hlavním obtížím, které středisko řeší, patří školní problémy v rodině, osobní a psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy asociálního chování. Služby jsou poskytovány ambulantně nebo formou dobrovolného internátního pobytu.

IPS vám může pomoci při výběru vhodné střední školy a volbě povolání.

Služby jsou určeny žákům, studentům, rodičům, absolventům, uchazečům o zaměstnání. Jsou poskytovány zdarma.

IPS nabízí program pro testování profesních zájmů, celorepublikovou databázi škol, videa o povoláních, informační letáky jednotlivých škol a v neposlední řadě také individuální poradenství. Případní zájemci se musí objednat:

Kontaktní pracoviště ÚP ČR Děčín Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

IPS Děčín, U Plovárny 1190/14 (boční vstup vlevo, 1. NP, kancelář č. 148), 405 12 Děčín

Jana Červeňáková, tel. 950 111 191, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Šárka Hlaváčová, tel. 950 111 192, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Michael Kovaříková, tel. 950 111 193, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

neděle, 04 říjen 2020 22:47 | AKTUALITY ŠKOLA

Soutěž "Poznej své město"

V pátek 2. 10. 2020 se uskutečnil další ročník soutěže Poznej své město, během níž soutěžící objevují i méně známá zákoutí našeho města.
Letošní ročník se odehrával na pravé straně Labe.
Naši školu reprezentovalo družstvo dívek z 8. A. Z Mariánské louky se vydaly do Tyršovy ulice k bývalému kinu Kotva, do Křížové ulice ke kostelu Povýšení sv. Kříže, na zámek k rodnému domu M. Tyrše, na místo bývalé zámecké lékárny v Myslbekově ulici, dále k obelisku pod Novým mostem, novou lávkou pro pěší došly na Benešovskou ulici k bývalé Slovance a navštívily hřbitov na Folknářích.
Během svého putování získávaly body za splněné úkoly a zjištěné informace.
V konečném součtu obsadily krásné 4. místo. Gratulujeme!

Mgr. Simona Wisurová

středa, 30 září 2020 12:03 | AKTUALITY ŠKOLA

Za mloky na Kvádrberk

Venku prší, hurá za mloky!

Dne 25. září 2020 se členové Biologického kroužku ve večerních hodinách vydali na tradiční exkurzi za mloky na Kvádrberku.

Na základě prohlášení nového pana ministra zdravotnictví Romana Prymuly a vzhledem k tomu, že žádné další ověřené informace či pokyny z MŠMT k nám do této doby nedorazily, informujeme Vás o provozu naší základní školy v pátek 25. 9. 2020.

Strana 8 z 30