Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Vydávání stravy od 18. 11. 2020

    Vydávání obědů v novém režimu: Ve školní jídelně nemají žáci a zaměstnanci školy nasazenou roušku jen při konzumaci jídla a…

    pátek | 13.listopad 2020 | 18:18

NAŠE ŠKOLA

  • REKONSTRUOVANÁ ŠKOLA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?

Od listopadu do začátku února letošního školního roku probíhalo na naší škole školní kolo chemické olympiády. Žáci 9. ročníků řešili 3 její části: teoretickou, praktickou část a kontrolní test. Praktickou část žáci řešili v chemickém kroužku vždy v pondělí. Teoretickou část zpracovávali doma za pomoci chemické literatury. Vědomosti čerpali také z internetu. Kontrolní test vypracovávali  3. 2. 2020.

Žáci na prvních dvou místech postupují do okresního kola chemické olympiády.

1. místo   Valentýna Grulichová
2. místo   Vojtěch Havránek
3. místo   Matěj Carva
4. místo   Lukáš Volek

Všichni soutěžící zaslouží poděkování za vypracování ne zrovna lehkého a obsáhlého školního kola.

Učitelka chemie Mgr. Ivana Langrová

pondělí, 10 únor 2020 08:43 | AKTUALITY ŠKOLA

Recitační soutěž

Ve středu 5. 2. 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže pro žáky 2. stupně. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích.

Ve III. věkové kategorii (6. - 7. roč.) se zúčastnilo 5 žáků a ve IV. věkové kategorii (8. – 9. roč.) 6 žáků.

Výsledky III. kat.:

1. místo T. Nováková (7. ročník)
2. místo A. Klabanová (7. ročník)
3. místo E. Tóthová (7. ročník)

Výsledky IV. kat.:

1. místo V. Havránek (9. ročník)
2. místo V. Grulichová (9. ročník)
3. místo J. Šmucr (9. ročník)

Do dalšího kola postupují žáci na 1. a 2. místě. Všem recitátorům děkujeme za účast a odvahu, vítězům gratulujeme!

Mgr. Iva Košková + Mgr. Simona Wisurová

čtvrtek, 30 leden 2020 11:44 | AKTUALITY ŠKOLA

Přehazovaná 2020

Naše škola již tradičně pořádala okresní turnaj chlapců a dívek v přehazované v rámci soutěží Asociace školních sportovních klubů. Turnaj probíhal ve skvělé sportovní náladě a opět s velmi kvalitními týmy. Pro týmy, které  si měřily své síly a dovednosti bylo cílem co nejlepší umístění, ale i bojovnost, dobrá nálada a sportovní fair play. Naši školu reprezentovaly dva týmy ve složení chlapců a dívek ze 4. a 5. tříd.

První tým ve složení žáků: Dvořáčková Viktorie, Polak Štěpán, Felt Viktror, Bozsenik David, Šejc Šimon, Ikrová Claudie, Navrkal René s Koloušek Ondřej, kteří si svými výkony  vybojovali naprosto skvělé 2.místo a odnesli si spoustu nových zážitků.

Druhý tým reprezentoval žácii: Kanalaš Oliver, Košnář Vojta, David Marián, Branda Daniel, Tesař David, Fenclová Lea, Mambote Karin a Adéla Pirunčíková, kteří si vyzkoušeli atmosféru velkého turnaje  a odnesli si nové zkušenosti do dalších soutěží.

Oba dva týmy si zaslouží velkou pochvalu za sportovní um, ale i maximum výkonů, které předváděly. Poděkování patří  také i asistentkám Báře Němečkové, Jiřině Dulimové a Kláře Wojnarowské bez kterých by tento turnaj neměl  správnou sportovní i pořadatelskou atmosféru.

Gratulujeme a držíme pěsti do dalších sportovních soutěží a her.

Mgr. Pavlína Kopejsková

Žáci 9. ročníku se 21. ledna zúčastnili projektového dne na SZŠ v Děčíně.  Téma, které je v tento den provázelo, bylo "Zdravý životní styl a první pomoc". Chlapci a dívky si vyzkoušeli nelehkou činnost při resuscitaci a jiných poraněních. V další části dne nás provázely mladé studentky a pedagožky. Každý žák si mohlzměřit svůj  BMI index a krevní tlak. Výsledky měli výborné a nezbývá než jim popřát  stejnou kondici po celý život.

Mgr. Pavlína Kopejsková

čtvrtek, 30 leden 2020 09:20 | AKTUALITY ŠKOLA

Akce ŠD - Talentová soutěž

V úterý 21. ledna se ve školní družině konala TALENTOVÁ SOUTĚŽ. Děti měly příležitost ukázat, co všechno umí a jaké mají zájmy. Viděli jsme karetní kouzla, tanec, ukázku juda, recitaci, práci s míčkem, hokejové triky a další. Trému všichni zvládli velmi dobře. Někteří soutěžící zapojili kamarády z publika.  Všichni účastníci si na konci soutěže pochutnali na sladké odměně. Porota ze zástupců oddělení a vychovatelek určila tyto vítěze:

1. místo   Ondra Růžička   recitace
2. místo   Maruška Ledvinková   judo
3. místo   Štěpán Čtvrtník   hokejové triky

V pátek jsme tradičně vyhlásili výsledky, nejlepší trojice si odnesla za své výkony diplom a pěkné ceny.

Návrat žáků ze zimního ozdravného pobytu je v pátek 17. 1. 2019 mezi 13.30 - 14.00 h.

Odjezd: v neděli 12.01.2020 ve 14:00 hod.

Sraz nejpozději ve 13:45 hod.

Odjíždí se od hlavního vchodu.

Prosba: dejte dětem s sebou ježdíky nebo boby, kdyby nám nepřálo počasí na lyžování.

Všechna potvrzení odevzdat nejpozději do pátku 10. 1. 2020, nutná kontrola.

Mgr. Bárová Marcela

pátek, 20 prosinec 2019 12:13 | AKTUALITY ŠKOLA

Vánoční pohybová soutěž

Naše děvčata se v předvánočním čase zúčastnila vánoční pohybové soutěže, kterou pořádal FaJJN Aerobik Děčín v krásném prostředí v Maroldově hale v Děčíně 1. Naše dívky obsadily kategorie od 1. třídy až po nejstarší kategorii dívek. Program a soutěž vedly profesionální lektorky a děvčata si vyzkoušela závodní atmosféru a pohybové dovednosti z prostředí aerobiku. Hala byla naprosto plná skvěle cvičících děvčat.  Mezi skvěle cvičící lektorky patřila naše paní vychovatelka Markéta Záhorková.

Naše děvčata se neztratila a často postupovala i do finálových bojů.  Obrovský úspěch předvedla děvčata v kategorii 7. tříd. Hned dvě skvělá umístění, 6. pozici obsadila Andrea Klabanová a krásné 3. místo Andrea Braunová. V starší kategorii nám předvedla profesionální výkony Adéla Vilímková, která obsadila nádherné 6. místo.

Všem děvčatům gratulujeme a těšíme se na další ročníky a skvěle se pohybem bavící  děvčata.

Tento měsíc si velmi užíváme. Začínali jsme před první adventní nedělí psaním DOPISU PRO JEŽÍŠKA. Všechny dopisy jsou vystaveny u 1. - 4. oddělení.

V pátek 6. 12. proběhl MIKULÁŠSKÝ DEN. Ve všech odděleních děti plnily čertovské úkoly, aby mohly získat očekávaný poklad. V úterý 10.12. bojovala oddělení mezi sebou o slepení nejdelšího papírového VÁNOČNÍHO ŘETĚZU. Vyhrálo 3. oddělení. Řetěz nám zdobí chodbu ŠD. Po ctyři pátky jsme shlédli čertovské a vánoční pohádky. Před každou páteční pohádkou jsme si zazpívali několik vánočních písní nebo koled za doprovodu kláves a rytmických nástrojů. V úterý 17.12. jsme se ve všech odděleních  slavnostně rozloučili VÁNOČNÍ BESÍDKOU. Děti si při mlsání cukroví vyslechly vánoční příběh, zopakovaly si vánoční zvyky a tradice, zazpívaly si vánoční písně a koledy. Také si na populární vánoční písně zatančily. Besídku jsme zakončili rozbalováním dárků, které jsme našli pod vánočním stromečkem.

Děkujeme rodičům za spolupráci v tomto kalendářním roce a přejeme všem klidné VÁNOCE a hodně zdraví a štěstí v NOVÉM ROCE 2020.

pátek, 13 prosinec 2019 09:48 | AKTUALITY ŠKOLA

Vánoční turnaj v přehazované

V předvánočním čase se na naší škole uskutečnil turnaj tříd celého 2. stupně.  Každá třída si utvořila smíšená družstva chlapců a dívek  a postupně se probojovávala vzájemnými zápasy. V týmech vládla jak sportovní nálada, tak i pohoda a i fair play chování hráčů. Gratulujeme  všem zúčastněným třídám  za skvělou atmosféru, kterou vytvořily během celého turnaje. Také děkujeme i asistentkám, které pečlivě zaznamenávaly jednotlivé zápasy a těšíme na další ročníky této soutěže.

Celkové umístění:

1.        7. A
2.        9. A
3.        9. B
4.        7. B
5.        8. B
6.        6. B
7. - 8. 6. A + 8. A

Strana 6 z 17