Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

 • Vydávání stravy od 18. 11. 2020

  Vydávání obědů v novém režimu: Ve školní jídelně nemají žáci a zaměstnanci školy nasazenou roušku jen při konzumaci jídla a…

  pátek | 13.listopad 2020 | 18:18

NAŠE ŠKOLA

 • PROSTŘEDÍ ŠKOLY

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?

Od středy 18. 11. 2020 se vracejí žáci 1. a 2. ročníků do lavic. Sledujte, prosím, následující informace.

neděle, 18 říjen 2020 09:09 | AKTUALITY ŠKOLA

Školní e-maily jsou v provozu

Všechny školní e-mailové adresy (žákovské i zaměstnanecké) jsou již v provozu.

 

Oznamujeme Vám, že rada města na základě usnesení Vlády ČR č. 1033 ze dne 12. března 2020 a hejtmana Ústeckého kraje  rozhodla, že nezbytnou péči o děti školního věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:
 • bezpečnostních sborů;
 • obecní policie;
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • příslušníci ozbrojených sil;
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení

bude vykonávat Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace v době od 06:00 do 16:00hodin. Stravovací služby pro tyto děti zajistí Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13 příspěvková organizace bezúplatně.

Kontaktní osoba: Mgr. Křivohlavá, tel. č.: 775 861 995.

V případě naplnění kapacity ZŠ Komenského nám., otevře se ZŠ Březová 369/25, Děčín III.

 
 
 

Od pátku 16. 10. 2020 od 12:00, budou služební emaily mimo provoz do pondělí 19. 10. 2020 času 8:00. Prosíme tímto všechny, kteří zasílají práci skrze email, aby tak učinili do pátku 12:00, nebo poté až v pondělí od 8:00 – JINAK VAŠE ZPRÁVA NEDOJDE.

vedení školy

sobota, 10 říjen 2020 15:13 | EXKURZE DO FIREM - ŠKOLA II

Návštěva z IPS

 

V pátek 9.10.2020 se žáci devátého ročníku zúčastnili prezentace kariérové poradkyně z Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání ÚP Děčín.

Všichni žáci obdrželi brožuru "Volba povolání pro žáky ZŠ" a dopis pro rodiče se spoustou užitečných informací a návodů, jak postupovat při výběru střední školy a vhodného povolání.

neděle, 11 říjen 2020 13:42 | AKTUALITY ŠKOLA

iPady a fake news

Že výuka německého jazyka nemusí být jen o klasickém drilu slovíček a plnění cvičení v učebnici se přesvědčují naši deváťáci, kteří při výuce němčiny využívají iPady.

neděle, 11 říjen 2020 13:31 | AKTUALITY ŠKOLA

Projektové dny: Stavitel města

V průběhu září a října se žáci 1. a 2. tříd zúčastnili projektového dne: Stavitel města.

 

Tento projekt navazuje na předchozí - Škola pro všechny. Součástí tohoto projektu je pozice kariérového poradce.

V rámci tohoto projektu se uskuteční velký projektový den pro 1. stupeň a velký projektový den pro 2. stupeň, budou zaměřeny na volbu budoucího povolání a výběr střední školy.

Další aktivitou kariérového poradenství jsou exkurze do podniků a návštěvy středních škol.

Bude zorganizována beseda s bývalými žáky na téma výběr střední školy, výběr povolání.

Kariérový poradce poskytuje 1 hodinu týdně konzultační hodiny pro rodiče a žáky.

Výchovné a výukové problémy Vašeho dítěte můžete konzultovat s Mgr. M. Hanzaliusovou, koordinátorkou inkluze, nebo s Mgr. S. Wisurovou, výchovnou poradkyní, které Vám doporučí další postup, případně využití služeb PPP, SPC, SVP.

  

Pedagogicko–psychologická poradna Ústeckého kraje, Pracoviště Děčín

Čs. armády 1164/8, 405 02 Děčín I

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel: 412 532 071; 775 441 269

Web: http://www.pppuk.cz/poradny/decin

PPP poskytuje pomoc při zvládání vzdělávacích a výchovných obtíží u klientů od 3 do 19 let. Provádí psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, nápravu poruch učení, prevenci sociálně patologických jevů.

 

Speciálně pedagogické centrum Děčín

17.listopadu 673/8, 405 02 Děčín I

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 607 936 913, 773 033 095

Web: https://www.specdcbynov.cz/index.php?type=Class&id=20&ids=11

SPC provádí komplexní psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, logopedickou diagnostiku, poskytuje ambulantní logopedickou péči pro děti s narušenými komunikačními schopnostmi, ambulantní stimulaci celkového rozvoje pro děti se SVP vyššího stupně, nastavuje podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Služby jsou určeny dětem a dospívajícím s mentálním postižením, se souběžným postižením, s tělesným postižením, s narušenými komunikačními schopnostmi (NKS) a poruchami autistického spektra (PAS).

 

Středisko výchovné péče

Pivovarská 30, 405 02 Děčín IV

Tel.: 412 557 170

Web:   https://vuboletice.cz/index.php/kdy-kontaktovat-svp

https://vuboletice.cz/index.php/kontakty-svp

SVP poskytuje všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým s poruchami chování. Zaměřuje se na diagnostiku a nápravu výchovných problémů a negativních projevů chování. Služby střediska jsou určeny žákům a studentům, kteří navštěvují školská zařízení. Pomoc poskytují kromě dětí a mladistvých také rodičům a pedagogům. K hlavním obtížím, které středisko řeší, patří školní problémy v rodině, osobní a psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy asociálního chování. Služby jsou poskytovány ambulantně nebo formou dobrovolného internátního pobytu.

IPS vám může pomoci při výběru vhodné střední školy a volbě povolání.

Služby jsou určeny žákům, studentům, rodičům, absolventům, uchazečům o zaměstnání. Jsou poskytovány zdarma.

IPS nabízí program pro testování profesních zájmů, celorepublikovou databázi škol, videa o povoláních, informační letáky jednotlivých škol a v neposlední řadě také individuální poradenství. Případní zájemci se musí objednat:

Kontaktní pracoviště ÚP ČR Děčín Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

IPS Děčín, U Plovárny 1190/14 (boční vstup vlevo, 1. NP, kancelář č. 148), 405 12 Děčín

Jana Červeňáková, tel. 950 111 191, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Šárka Hlaváčová, tel. 950 111 192, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Michael Kovaříková, tel. 950 111 193, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Strana 1 z 23