Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Vydávání stravy od 18. 11. 2020

    Vydávání obědů v novém režimu: Ve školní jídelně nemají žáci a zaměstnanci školy nasazenou roušku jen při konzumaci jídla a…

    pátek | 13.listopad 2020 | 18:18

NAŠE ŠKOLA

  • VYBAVENÍ TŘÍDY

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?

V  úterý 3. 3. 2020 proběhlo okresní kolo chemické olympiády na Gymnáziu v Děčíně. Žáci naší školy prokázali velmi dobré znalosti.

Vážení zákonní zástupci, 

v souladu s mimořádným opatřením Vlády ČR a MŠMT pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně v základní škole.

Vážení rodiče,

těší nás Váš zájem o naši školu. Dle Opatření MŠMT proběhl zápis k poviné školní docházce pro školní rok 2020/2021 na naší základní škole bez osobní přítomnosti dětí v období od 14. 4. do 30. 4. 2020.

Vážení rodiče,

dne 27. 4. 2020 byla vydána nová vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Seznámit se s ní v příloze.

Vážení rodiče,

pokud jste přihlásili své dítě k přípravě na přijímací zkoušky nebo jej budete přihlašovat k dobrovolné výuce od 25. 5. 2020 (bližší informace získáte během pondělí 11. 5. 2020), prostudujte si, prosím, manuál z MŠMT.

vedení školy

Dobrý den všem rodičům,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Zápisy do základních škol se budou konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole

 

Vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Nově ředitelé základních škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 14.04.2020 do 30.04.2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Podrobnosti najdete na stránkách MŠMT ČR zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Vzhledem k novým opatřením žádáme veřejnost, aby do kanceláře školy chodila pouze v nezbytně nutných záležitostech.

Kancelář školy bude otevřena s omezenou otevírací dobou:

  • pondělí 08:00 – 10:00 hodin a středa 08:00 - 10:00 hodin.

Mimo tyto úřední hodiny po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 775 861 990.

Žádost o OČR lze poslat elektronicky.

Rada statutárního města Děčín na svém zasedání dne 16. 3. 2020 rozhodla, že s účinností od 17. 3. 2020 bude uzavřená Mateřská škola při ZŠ Děčín III, Březová (provozy Mateřská škola Rakovnická a Mateřská škola Březová).

Čtyři mateřské školy v Děčíně zůstávají i nadále v provozu. Jsou to MŠ Riegrova, Liliova, Klostermannova a Školní. Ostatní mateřské školy se z rozhodnutí rady města zavírají.

Pro vedení města je nadále velmi důležité pomoci těm rodičům, kteří pracují v Integrovaném záchranném systému, ve zdravotnictví, rodičům samoživitelům a těm rodičům, kteří docházejí do zaměstnání a nemají žádnou možnost hlídání.

Mateřské školy pro rodiče těchto dětí budou otevřeny od 6.30 h do 16 h. Je nutné, aby se rodiče domluvili s řediteli svých MŠ, do jaké MŠ své děti mohou přivést. Vedení otevřených mateřských škol zajistí, aby v kolektivu nebylo více než patnáct dětí. Poděkování patří nejen rodičům za pochopení nelehké situace, ale především veškerému personálu mateřských škol za vstřícnost a ochotu udržet MŠ v provozu.

Strana 4 z 17