Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • REKONSTRUOVANÁ ŠKOLA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
středa, 14 červen 2023 12:11

Brigáda na Růžovském vrchu

Dne 12. června 2023 se žáci 8.A vydali – stejně jako loni – na Růžovský vrch pomáhat s omezením výskytu invazivní rostliny netýkavky malokvěté. Žáci si museli v úvodu připomenout rozdíly mezi netýkavkou malokvětou a nedůtklivou, která je pro naše lesy původní a následně se mohli pustit do práce.

Krom samotného vytrhávání rostlin museli žáci rostliny i počítat, aby se dalo do budoucna vyhodnotit, jaký efekt vytrhávání na populaci netýkavky malokvěté má.

Žákům se toho dne podařilo zlikvidovat přes 25000 jedinců, a to jen v cca třímetrovém pásu od turistické cesty od úpatí vrchu až téměř po jeho vrchol.

Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili, a rovněž děkuji zaměstnancům NP České Švýcarsko Mgr. Ivaně Markové a Ing. Jarmile Judové za realizaci této akce.

 

Mgr. Lukáš Bartoň

středa, 14 červen 2023 12:10

Exkurze Březiny

Dne 5. června 2023 se děti z Biologického kroužku měly možnost účastnit exkurze do Březinských tisů. Při cestě k lokalitě jsme měli možnost pozorovat množství zajímavých rostlin a živočichů, např. v Ploučnici kvetoucí lakušníky, vyhřívající se užovky hladké, volavku popelavou, lovící konipasy bílé, roháčka kozlíka a mnoho dalšího.

Mgr. Lukáš Bartoň

pondělí, 12 červen 2023 12:02

Výlet do TEPfactoru se vyvedl

Dne 2. června jsme se rozhodli vyjet objednaným autobusem do obce Chotilsko, vzdálené cca 50 km jižně od Prahy. Abychom zaplnili autobus, jeli s námi kluci i holky ze dvou tříd, tj. ze 6.B a z 8.B.

Důvodem výběru tohoto místa byl TEPfactor - hra inspirovaná světoznámou soutěží „Pevnost Boyard“. Díky tomu, že jsem již v minulosti tuto soutěž absolvoval se dvěma mými předchozími třídami, moc dobře jsme věděli, do čeho jdeme.

Děti musely po dobu více jak tří hodin vzájemně spolupracovat ve vytvořených týmech s vlastními názvy a zdolávat spoustu překážek vyžadujících šikovnost, fyzičku, logické myšlení a trpělivost. Týmová souhra zde byla nejdůležitější.

Všichni zúčastnění to brali opravdu vážně a snažili se o co nejlepší výsledek. O celkové pořadí nakonec ale vůbec nešlo. Důležité bylo, že se hra všem moc líbila, všichni si to užili na maximum a mohli odjíždět spokojení, leč velmi unavení, zpět do Děčína.

Výlet se zkrátka vydařil.

Mgr. Michal Pazderka

pondělí, 12 červen 2023 11:38

Návštěva z ČVUT

Na závěr školního roku přijali pozvání do naší školy 2 studenti z děčínského ČVUT - Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Přišli žákům z 9. tříd povyprávět o radioaktivitě. Probrali jsme rozdíl mezi radioaktivitou a ionizujícím zářením, zopakovali si základní typy záření i způsoby, jak se před ním můžeme chránit. Na nejrůznějších příkladech jsme si předvedli, jak lze radioaktivitu využít v náš prospěch a vyvrátili několik všeobecně známých mýtů o tomto tématu. 
Přednáška byla doplněna praktickými ukázkami radioaktivních materiálů i způsoby měření ionizujícího záření.
 
Ing. Štěpánka Řežábková
pátek, 09 červen 2023 08:16

T-Mobile Olympijský běh 2023

Ve středu 21. června startuje v celé České Republice Olympijský běh.

Start je v dopoledních hodinách na Mariánské louce. Běží celé třídy pro podporu olympijské myšlenky a fair play. V letošním ročníku je hlavní myšlenka -  fair play.

Mgr. Pavlína Kopejsková

pátek, 09 červen 2023 08:13

6. A a 7. B v Praze

Každý rok si třídní učitelé lámou hlavy s tím, kam vezmou své žáky na konci školního roku. V 6. A a 7. B toto za učitelky vyřešili žáci, když si sami řekli, že by rádi na výlet do Prahy. A tak jsme výlet těchto dvou tříd spojili.

V plánu byla návštěva Muzea smyslů a krátká procházka starou Prahou.

Po příjezdu do Prahy jsme se na chvíli rozdělili. 6. A si šla užít návštěvu Muzea smyslů, 7. B měla čas projít si „Václavák“ a nakouknout do obchodů. Žáky velmi překvapila rychlost lidí na Václavském náměstí, přeci jen to tam žije trošku jinak a více než u nás v Děčíně. No a pak také ceny potravin v obchodech kolem Václavského náměstí. Holt Praha 😊 Po hodince se třídy v muzeu prostřídaly. Pokud vás lákají optické klamy, hlavolamy, zrcadlová bludiště apod., rozhodně návštěvu Muzea smyslů doporučujeme 😊 Žáci si tam užili spoustu zábavy.

Ve 12 hodin se obě party opět sešly a vydaly se na procházku na Staroměstské náměstí, Karlův most a pak zpátky na Václavské náměstí.

Ve 14:00 jsme si na Staroměstském náměstí počkali na orloj a pak už jsme se vydali zpět směr nádraží na vlak, který nás odvezl zpátky do Děčína.

Děkujeme paní učitelce Daniele Lipenské Kallmünzerové, která měla pro žáky připravené zajímavé povídání k určitým místům, kudy vedla naše procházka.

Mgr. Lucie Štěpánková, Daniela Lipenská Kallmünzerová, Jitka Benešová

pondělí, 05 červen 2023 15:17

Botanika v sedmých třídách

Ve čtvrtek 01. června 2023 byl pro žáky sedmých ročníků zajištěn botanicky orientovaný program během kterého si vyzkoušeli své znalosti v určování různých druhů rostlin, které se vyskytují v okolí naší školy a při řekách Ploučnice a Labe.

Na vedení projektového dne se podílela Mgr. Kateřina Tremlová z CHKO České Středohoří, která program obohacovala o různá fakta o probíraných rostlinách a pomáhala žákům s determinací obzvlášť obtížných druhů rostlin.

Krom vlastních znalostí uplatňovali žáci při určování i moderní technologie a k určení neznámých druhů používali aplikaci v mobilním telefonu.

Akce proběhla na výbornou, žáci se aktivně zapojovali do zadaných úkolů a vzorně pracovali, za což jim patří pochvala.

Mgr. Lukáš Bartoň

pondělí, 05 červen 2023 15:13

Kaňon Labe

Ve středu 31. května 2023 se žáci z devátého ročníku měli možnost zúčastnit biologické exkurze do Kaňonu Labe. Během exkurze se seznámili s tamní biotou a geologií lokality. Pozorovali jsme rozličné druhy ptáků – sojku obecnou, králíčka ohnivého, strakapouda lesního, různé druhy hmyzu, jako např. mravkolva, který je typickým obyvatelem pískovcových oblastí, z plazů se nám ukázal slepýš křehký. V souvislosti s rostlinami byla představena žákům rozličná lesní společenstva, důraz byl kladen na problematiku přirozené druhové skladby a invazivních druhů, jako byla např. borovice vejmutovka. Žákům byl pak blíže presentován fenomén vegetační inverze, který je charakteristický pro úzké a vlhké kaňony, jako je ten, jež tvoří Ludvíkovický potok. Při vyhlídkách na Kaňon Labe žáci vypracovávali pracovní list, který byl zaměřen na geologii území.

Děkuji všem zájemcům za účast na povedené akci.

Mgr. Lukáš Bartoň

pondělí, 05 červen 2023 15:08

Akce ŠD - Oslava MDD

Ve dnech 30. května - 1. června proběhla ve školní družině oslava MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ.
Paní vychovatelky si pro děti v každém oddělení připravily spoustu různých soutěží, kvízů, rébusů a her. Některé disciplíny se uskutečnily jednotlivě, ve dvojicích, či ve skupinkách a účastníci za ně sbírali body.
Venku si děti mohly vybrat ze spousty aktivit - například kopaná, kladina, chůdy, tanec, žebřík, míčové hry, malování křídami a jiných zábavných her.
Letos poprvé se konala NETRADIČNÍ OLYMPIÁDA. Čtyři družstva soutěžila v navlékání ponožek na židli, podávání míče komínem, chůze s trakařem, tahání kačera, hopsání dvojic a proměna ve vránu krákavou. Vítězné družstvo bylo na místě odměněno sladkými medailemi.
V pátek 2. června si děti mohly své nasbírané body v soutěžích, směnit v obchůdku za věcné ceny nebo sladkosti.
Tento týden se opravdu vydařil! 
 
vychovatelky ŠD
pondělí, 05 červen 2023 15:04

9. A Máchovo jezero - kemp Jachta

Ve dnech 1. - 3. 6. naše třída odjela na pobyt, který si naplánovala jako poslední společný výlet deváťáků.

Kluci a holky dorazili do kempu Jachta ve Starých Splavech za krásného slunečného počasí a po ubytování v chatkách jsme společně vyrazili na blízké kamenné pláže a okusili první letní koupání. Dalši dny jsme společně výletnili, plavali, opalovali se a u táboráku jsme strávili krásný večer plný hvězd. Další den jsme vyrazili vlakem domů a odvezli si krásné vzpomínky.

Třída 9.A

Strana 8 z 56