Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz
pondělí, 28 červen 2021 14:39

Projektový den "Ten dělá to a ten zas tohle" (1. stupeň)

Ve středu 23.6.2021 proběhl projektový den k volbě povolání i na 1. stupni.

Projektový den byl zaměřený na povolání kolem nás. Žáci se měli seznámit s profesemi, s nimiž se denně setkávají, a udělat si představu o tom, co které povolání obnáší. Také se zamýšleli nad tím, čím by chtěli být oni sami.

Malí žáčci si četli básničky, hádanky a prohlíželi si obrázky na téma povolání. Přiřazovali kartičky s obrázky povolání, pracovních nástrojů apod. Pantomimicky předváděli jednotlivá povolání, skládali a lepili popletené věty na téma povolání, nacvičili taneček o popelářích.

Žáci 2.A si vytvářeli svou knihu o vybraném povolání, kterou v závěru projektového dne představili svým spolužákům.

Žáci 2. C navštívili areál Libverdy, kde se seznámili s chovem koní, prohlédli si veterinární ordinaci, nahlédli na operační sál, vyzkoušeli si fonendoskop a ultrazvuk, sledovali na rentgenu štěňátka v břiše feny, dozvěděli se, jak pečovat o zvířecí mazlíčky. Následovala prohlídka sadu a výběhů pro hospodářská zvířata, botanické zahrady, skleníků. Děti se tak seznámily se zahradnickými a chovatelskými profesemi.

Třeťáci diskutovali o povoláních rodičů, popisovali ostatním, co které povolání obnáší. S paní asistentkou, bývalou zdravotní sestrou, si vyzkoušeli obvázat rány, poskytnout první pomoc. Hráli pantomimu, skládali rozstříhanou básničku o povoláních, skládali čtyřlístky (povolání, předpoklady, pracovní činnosti, pracovní prostředky). V popletených obrázcích hledali ukrytá povolání a předměty, které lidé k výkonu povolání potřebují.

Čtvrťáci si rovněž vyzkoušeli pantomimu, tipovali výši průměrných mezd a platů. Ve skupinách tvořili myšlenkové mapy – každá skupina dostala zadáno pracovní prostředí, úkolem bylo vymyslet co nejvíce pracovních pozic typických pro dané prostředí. Napsali krátkou slohovou práci na téma „Čím chci být“ a seznámili se se slovní zásobou týkající se povolání v angličtině. Své znalosti pak využili při hraní her a vyplňování pracovních listů. Žáci 4.B si dokonce vytvořili své vlastní pexeso s povoláními.

Páťáci se na projektový den nachystali už doma – žáci 5.A si připravili rodokmen s povoláními rodinných příslušníků, žáci 5.B přišli v kostýmech, které měly symbolizovat povolání, které by chtěli v budoucnu vykonávat. Vyprávěli si o povoláních rodičů, přemýšleli o tom, čím by chtěli být oni sami. Žáci 5.A si zahráli na kuchtíky a připravili zeleninové a ovocné saláty, které pak ochutnávali a hodnotili. Poté vyplňovali pracovní listy, hráli pantomimu, hádali povolání.

V závěru projektového dne se všechny děti zamýšlely nad tím, čím by chtěly být – některé kreslily obrázky, jiné napsaly krátkou slohovou práci.

Žáci se tak v průběhu projektového dne hravou formou seznámili s různými povoláními a zamýšleli se nad tím, jaké povolání by chtěli vykonávat.

Přečteno: 313 x Naposledy změněno pondělí, 28 červen 2021 22:21