Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Výsledky - Zápis do 1. ročníku 2024/2025

    Vážení rodiče,na základě výsledku zápisu jsme se rozhodli přijmout všechny děti (i nespádové), u nichž jste projevili zájem a zapsali…

    čtvrtek | 09.květen 2024 | 23:02

NAŠE ŠKOLA

  • VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
úterý, 14 květen 2024 11:08

Libouchec a okolí

V neděli 12. května 2024 se representanti v soutěžích s biologickou tématikou účastnili exkurze v okolí obce Libouchec.

Během ní se seznámili s řadou rozličných biotopů a organismů v nich žijících. Nejatraktivnější biotop byla orchideová louka s prstnatci májovými, nemalý dojem zajisté zanechaly i zachovalé bukové lesy, které jsou zde vyhlášeny jako Evropsky významná lokalita. Žáci měli šanci poznat řadu běžných, ale i vzácných taxonů, dozvědět se něco o jejich významu a životě v přírodě.

Krom orchidejí jsme ze vzácných rostlin viděli hadí mord nízký, upolín nejvyšší, hadí jazyk obecný či zvonečník hlavatý. Ze zvířat jsme pak pozorovali např. krkavce velkého, luňáka červeného, v okolí se hlasitě ozýval krutihlav obecný či do stromů bubnoval datel černý. Presentovali jsme si i několik druhů hmyzu a pavoukovců. Dále jsme měli štěstí na blízké pozorování užovky hladké.

Akce i přes místy náročný terén proběhla dle plánu a viděli jsme vše, co jsme si naplánovali, a i něco navíc.

Budu se těšit na některé z dalších akcí.

Mgr. Lukáš Bartoň

Přečteno: 52 x

Galerie Obrázků