Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • UDRŽOVANÉ OKOLÍ

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
pondělí, 25 září 2023 14:23

Osobnost svatého Václava – projekt 8. B

Žáci v zářijových hodinách občanské výchovy zpracovali projekt k slavné osobnosti českých dějin. Více v článku.

Společně jsme zjistili některé zajímavosti z jeho života.

Svatý Václav byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti. Po své smrti začal být uctíván jako svatý pro svou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic) a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého státu, např. v Kodexu vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekově pomníku. Již v raném středověku se stal symbolem panovnického rodu Přemyslovců a českého státu. Právě na den jeho umučení oslavujeme Den české státnosti 28. září. V roce 1994 Českou republikou putoval ostatek sv. Václava a slavnostní doprovod v mnoha katolických farnostech zajišťovaly křesťanské nebo katolické oddíly skautů. V kapli katedrály sv. Víta na Pražském hradě se nachází jeho nejznámější socha od sochaře Petra Parléře. Svatému Václavovi je v celé České republice zasvěceno na 332 kostelů.

Práce žáků jsou vystaveny vedle jejich třídy.

Mgr. Iva Košková

Přečteno: 70 x Naposledy změněno středa, 27 září 2023 07:38