Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Ředitelské volno

    Na pátek 29. 9. 2023 vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů (oprava vodovodního řádu) ředitelské volno. Školní družina a školní…

    pátek | 15.září 2023 | 14:43

NAŠE ŠKOLA

  • VESELÉ PROSTŘEDÍ

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
pondělí, 05 červen 2023 15:13

Kaňon Labe

Ve středu 31. května 2023 se žáci z devátého ročníku měli možnost zúčastnit biologické exkurze do Kaňonu Labe. Během exkurze se seznámili s tamní biotou a geologií lokality. Pozorovali jsme rozličné druhy ptáků – sojku obecnou, králíčka ohnivého, strakapouda lesního, různé druhy hmyzu, jako např. mravkolva, který je typickým obyvatelem pískovcových oblastí, z plazů se nám ukázal slepýš křehký. V souvislosti s rostlinami byla představena žákům rozličná lesní společenstva, důraz byl kladen na problematiku přirozené druhové skladby a invazivních druhů, jako byla např. borovice vejmutovka. Žákům byl pak blíže presentován fenomén vegetační inverze, který je charakteristický pro úzké a vlhké kaňony, jako je ten, jež tvoří Ludvíkovický potok. Při vyhlídkách na Kaňon Labe žáci vypracovávali pracovní list, který byl zaměřen na geologii území.

Děkuji všem zájemcům za účast na povedené akci.

Mgr. Lukáš Bartoň

Přečteno: 76 x

Galerie Obrázků