Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Výsledky - zápis do 1. ročníku 2023/2024

    Vážení rodiče,na základě výsledku zápisu jsme se rozhodli přijmout všechny děti (i nespádové), u nichž jste projevili zájem a zapsali…

    úterý | 09.květen 2023 | 13:54

NAŠE ŠKOLA

  • TĚLOCVIČNA ŠKOLY

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
pondělí, 22 květen 2023 10:41

Projektový den – Ochrana přírody

V pondělí 15. května 2023 se žáci 7.B účastnili projektového dne na téma ochrany přírody a chráněných území. Během projektového dne žáci vypracovávali pracovní list, který měl dvě hlavní části. První část probíhala ve škole, děti se v ní seznámili s velkoplošnými chráněnými územími v okrese, zamýšleli se nad důvody vzniku chráněných území, navrhovali způsoby, jak se mohou sami do ochrany přírody zapojit a jaká konkrétní opatření mohou učinit na podporu biodiverzity atd. Druhá část pak probíhala v terénu, kde jsme se seznámili s EVL Labské údolí, při vycházce jsme se pak zaměřili zejména na invazivní druhy rostlin a živočichů. V závěru měli žáci za úkol zhodnotit své dojmy z projektového dne, jeho klady a zápory.

Celkově se třídě projektový den líbil, což mě velice těší, jako hlavní nedostatek bylo v drtivé většině případů, zmíněno počasí, lehce nám pršelo, takže psaní si poznámek do pracovního listu byla pro děti výzva, kterou ale zvládli. Musím sedmáky určitě pochválit za dobře odvedenou práci.

Mgr. Lukáš Bartoň

Přečteno: 29 x