Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • REKONSTRUOVANÁ ŠKOLA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
úterý, 07 září 2021 14:54

Letní škola

Letní škola – skupina pod vedením p. uč. Lukáše Bartoně, p. uč. Andrey Patové a p. asistentky Veroniky Pavlíkové

V týdnu od 16. do 20. srpna se na naší škole konala letní škola, jejímž cílem bylo rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost, přírodní a kulturní základ a podpořit kompetence žáků k učení.

První den jsem žáky seznámil s mikroskopem. Žáci si osvojili práci s ním, zároveň se dozvěděli, jaká jsou pravidla mikroskopování a vypracovávání laboratorních protokolů. Sami si museli připravit vodní preparát mechu měříku, ve kterém viděli chloroplasty, naučili se vypočítávat zvětšení objektu v mikroskopu a formulování závěru laboratorního protokolu aj. Odpoledne pro ně byla připravena exkurze na Pastýřskou stěnu pod mým vedením. Žákům zde byly presentovány různé typy lesů a část fauny, která je obývá – např. se nám podařilo nalákat na nahrávku strakapouda velkého, děti si mohly z blízka prohlédnout slepýše či pozorovat saranče modrokřídlé, které obývá zejména naše stepní lokality a v Děčíně není mnoho míst, kde by se dalo vidět. 

V úterý jsem měl pro žáky na dopoledne připraven blok úkolů o fauně Děčína. Prostřednictvím různých úkolů se seznámili s čápy a volavkami, na iPadech si zahráli hru na poznávání zvířat Děčína připravenou v aplikaci Kahoot! a dále se pak detailněji seznámili s životem ježků. Vrcholem tohoto bloku pak bylo odhalení tajemného obsahu kyblíku, který jsem ten den s sebou přinesl. Pro žáky jsem připravil demonstraci strašilek a pakobylek a larev tropických zlatohlávků. Pakobylku si žáci mohli dokonce vzít do ruky a pokud chtěli, tak se s ní i vyfotit. Paní učitelka Patová měla pak v závěru dopoledne pro žáky připravené pokusy s balónkem, kdy se žáci snažili balónek propíchnout špejlí nebo špendlíkem tak, aby nepraskl a mnoho dalšího. Odpolední část dne byla věnována návštěvě Zoo Děčín. Zde jsem pro žáky připravil soutěž. Děti vytvořily tři týmy a jejich úkolem bylo vypsat v omezeném čase všechna zvířata v zoo, která se vyskytují ve volné přírodě naší republiky. Tým, který měl nejvíce zvířat správně, vyhrál. Úkol to nebyl úplně jednoduchý, jelikož areál výskytu zvířat je na cedulkách v zoo vyznačen pouze červenou barvou na mapě světa, takže se žáci nedříve museli v týmu shodnout na tom, kde vlastně leží ČR. Během soutěže měli žáci povoleny mobilní telefony, které mnozí využili k ověření správnosti svých domněnek. 

Ve středu ráno byly všem žákům rozdány z mých soukromých zásob ceny za soutěž v zoo – každý dostal výtisk časopisu Přírodovědci.cz, vítězný tým pak ještě obdržel medaile a rozličné materiály s přírodopisnou tématikou. Hlavním tématem středečního dne pak bylo lidské tělo. Žáci si zkusili – tak jako i v předchozích dnech – rozličnou práci s textem, museli spočítat kolik svalů člověk má a kolik se jich zapojuje do činnosti při rozličných úkonech, seznámili se s anatomií kosterní a svalové soustavy a s vybranými orgány lidského těla, spočítali si také například to, kolik může měřit trávicí soustava lidského těla. V souvislosti s tématem si žáci vyrobili jednoduchý model bránice za použití PET lahve a balónků a dozvěděli se tak, jak je vůbec možné, že se jejich plíce při nádechu naplňují vzduchem. V bloku zvaném „Učíme se efektivně“ se pak žáci seznámili s tipy a triky, jak se efektivně učit a opakovat si látku, kterou probírali ve škole. Odpoledne se pak děti vydaly pod vedením p. uč. Patové a p. asist. Pavlíkové na sportovní výlet na cyklostezce. Všichni vyrazili na svých bruslích či koloběžkách směr Nebočady. Jejich cílem byl altán při cyklostezce u PP Nebočadský luh, kde jsem čekal na žáky s programem. Bohužel děti ale do cíle nedorazily, jelikož je zastihl silný déšť. Byla to škoda, jelikož krom seznámení se s PP Nebočadský luh bylo dětem slíbeno, že uvidí i hady – užovky hladké, které se toho dne obzvláště pěkně ukazovaly. Dětem jsem tedy alespoň odprezentoval následující den ráno fotografie zvířat, které jsem na místě toho dne pořídil. 

Čtvrtek byl věnován geologii a ekosystémům. Žáci se seznámili s geologickou historií Děčínska, p. uč. Patová pro ně připravila aktivitu, při které si děti vytvořily vlastní model soptící sopky. Zjednodušený přehled ekosystémů pak prostřednictvím různých úkolů děti nejenom obohatil o nové poznatky, také si zde opět procvičily různou v práci s textem. Odpoledne jsem pro žáky měl připravený program na Kvádrberku, kde děti v týmech vyplňovaly tabulku, do které zaznamenávaly na základě informací z informačních cedulí, které druhy stromů jsou v parku původní a které nepůvodní a odkud tyto nepůvodní druhy pak pocházejí. Krom vyhledávání informací v textu u dvaceti druhů stromů se žáci také naučili, jak mezi sebou rozlišovat podobné druhy – např. buk a habr, javor a platan či dub letní a dub červený.

Na pátek jsem pak připravil výukový blok zaměřený na finanční gramotnost. Toto téma mělo 5 podkapitol – Peníze, Spoření a plánování, Kupecké počty, Rodinné hospodaření a Reklama. Žáci se formou videí a pracovních listů seznámili např. s tím, jak s penězi správně hospodařit či jak nenaletět klamavé reklamě. V závěru si zahráli minihru, ve které si zkusili hospodaření s penězi v domácnosti během jednoho roku. Paní učitelka Patová pak program dne doplnila o pokus zvaný lávová lampa, který vypadal nejenom efektně, ale krásně žákům presentoval problematiku hustoty látek. Na odpoledne pak paní učitelka vzala děti do školní kuchyňky a společně s nimi připravila medvídkové muffiny.

Celkově se týden ve škole vydařil. Rád bych zde poděkoval všem zúčastněným – paní učitelce Andree Patové za vhodné doplnění programu o zajímavé aktivity a zároveň za asistování žákům při plnění jednotlivých úkolů, rovněž bych rád poděkoval naší paní asistentce pedagoga Veronice Pavlíkové za skvělou pomoc mně a žákům a samozřejmě také žákům a žákyním, kteří se s chutí pouštěli do všech připravených aktivit.

Mgr. Lukáš Bartoň

Přečteno: 65 x

Galerie Obrázků