Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • REKONSTRUOVANÁ ŠKOLA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
pondělí, 30 srpen 2021 12:56

Pravidla stanovená MŠMT a MZČR od 1. 9. 2021 do 10. 9. 2021

1) Testování (žáci)

Celoplošné antigenní testování samostěrem z přední části nosu proběhne ve dnech 1. 9. (u prvňáků pro nerušení úvodního ceremoniálního dne 2. 9.), 6. 9., 9. 9. 2021 případně při nepřítomnosti v těchto dnech v nejbližším možném přítomném termínu.

Kdo se nemusí testovat:

- žáci, kteří mají plně dokončené očkování, a uběhla doba 14 dní od dokončení (nutnost prokázat se certifikátem)
- žáci, kteří prodělali onemocnění covid-19 a neuběhla doba 180 dní od prvního pozitivního testu (opět je nutnost toto prokázat certifikátem, či potvrzením od lékaře)
- žáci, kteří se nechávají testovat „po vlastní ose“ v odběrových místech) a prokáží se negativním výsledkem (potvrzení z odběrového místa) – platnost antigenního testu je 72 hodin, platnost PCR testu je 7 dní
- žáci, kteří odmítnou testování na místě, či jejich rodiče, kteří prokazatelně – přes systém Bakaláři – zprávou odmítnou testování (tito žáci však musí mít po celou dobu, ve všech místech školy bez výjimky a mimo školu všude, kde nedodržují rozestup 1,5 metru, nasazenu roušku), dále nesmí cvičit a zpívat. Pokud toto nebudou respektovat, budou umístěni do izolační místnosti do vyzvednutí rodiči – je jim neumožněna účast na prezenční výuce.

2) Ochrana dýchacích cest
Do všech prostor školy je povolen vstup s ochranou dýchacích cest, viz níže uvedené ochranné prostředky: 

  • respirátor FFP2, NK 95, NANO rouška - vždy bez výdechového ventilu - zákonný zástupce, žák, dítě,
  • jednorázová chirurgická rouška - žák, dítě. 

- žáci, kteří jsou negativně testovaní, mají roušky zakrývající nos i ústa nasazeny ve všech společných prostorách školy (chodby, toalety, při pohybu ve třídě), pokud sedí na místě ve třídě, roušku mohou odložit
- žáci, kteří odmítnou testování, musí mít roušku zakrývající nos i ústa po celou dobu výuky ve všech prostorách školy a mimo školu, kde nedodržují odstup od ostatních 1,5 m.
- z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou intelektu apod. a dále osoby, které nemohou mít ze závažných důvodů nasazenu roušku – toto však musí být doloženo lékařským potvrzením, kde bude výslovně uvedeno, že daná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek.

Ostatní zůstává vesměs ve stejném režimu, jako na konci minulého školního roku.

vedení školy

Přečteno: 103 x Naposledy změněno pondělí, 30 srpen 2021 13:02