Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • REKONSTRUOVANÁ ŠKOLA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
pátek, 09 duben 2021 13:53

Distanční výuka - pokračování i v týdnu od 12. 4. Doporučený

Na základě rozhodnutí MZČR zůstávají školy v okrese Děčín zavřené a děti se i nadále vzdělávají distančním způsobem.

Od 12. 4. 2021 zajišťuje naše škola dohled nad kmenovými dětmi z 1. stupně, jejichž rodiče spadají do oblasti vybraných profesí (viz níže), a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. (Pokud KHS nerozhodne jinak.)
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele při prvním příchodu dítěte do školy.

Dohled probíhá nad dětmi 1. stupně pondělí – pátek od 6.00 do 16:00 hodin.

V rámci programu se děti zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku – škola dětem zajišťuje připojení k internetu, ale neposkytuje počítače a sluchátka.
V odpolední části jsou vytvořeny podmínky pro odpočinkovou a zájmovou činnost.
V čase 14:00 – 15:00 h nebude možné děti vyzvednout, protože budou na vycházce.

Obědy si přihlaste u vedoucí stravování paní Hübnerové na tel. čísle: 775861992 - v pondělí 12. 4. do 8:00 h.

Na děti se vztahuje povinnost testování 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek. Pokud dítě nebude ve škole v dny testování, bude testováno první den příchodu. V případě, že dítě prodělalo COVID-19 a je tedy v tzv. "ochranné lhůtě" testování, je nutné přinést originál potvrzení od lékaře, aby dítě nemuselo být testováno.

Všechny děti musí mít po celou dobu pobytu ve škole i venku ochranu dýchacích cest - jednorázovou chirurgickou roušku, nano roušku nebo respirátor FFP2 bez výdechového ventilu.

V případě zájmu o tuto službu vyplňte prosím následující dotazník

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA2ue7GqTJ4ix6OeQU30CkTVM8Q7-XIfSbKKD1isggYPIVDw/viewform?usp=pp_url

Pokud máte možnost tisku, prosíme také o vyplnění zápisního lístku, který přineste při prvním příchodu dítěte do školy. Zápisní lístek můžete také vyplnit ve škole.

Přečteno: 128 x