Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • VENKOVNÍ HŘIŠTĚ

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
neděle, 11 říjen 2020 13:47

Informace k mimořádným opatřením - COVID - 12. 10. - 27. 10. 2020 Doporučený

Na základě vydaných opatření přinášíme informace pro následující 2 týdny (pokud nedojde dříve z postu pana Prymuly, či MŠMT ke změnám, jak se již stalo v minulém týdnu, které by bylo nutné zohlednit a zapracovat):

1. V týdnu 12. - 16. 10. 2020 mají prezenční výuku (ve škole) bez změny v rozvrhu třídy 6. A, 7. A, 8. A, 9. A. Třídy s označením "B" mají v tomto týdnu vzdálenou výuku bez přímé účasti ve škole (z domova). 
    1. stupeň bez změny.

2. V týdnu 19. - 23. 10. 2020 mají prezenční výuku (ve škole) bez změny v rozvrhu třídy 6. B, 7. B, 8. B, 9. B. Třídy s označením "A" mají v tomto týdnu vzdálenou výuku bez přímé účasti ve škole (z domova).
    1. stupeň bez změny.

3. V termínu 26. - 27. 10. 2020 jsou MŠMT "rozšířeny" podzimní prázdniny.

4. Informace ke vzdálené výuce jsou následující:

  1.  práce pro žáky se zatím stejně jako na jaře zadává přes https://brezovka.estranky.cz/ - odkaz na jednotlivé třídy naleznete na našich webových stránkách v záložce "Pro žáky" - "Samostudium" - https://www.zsamsbrezova.cz/pro-zaky/samostudium ;
  2. online konzultace mohou být zařazovány pouze  časech k tomu určených dle klasického rozvrhu - tzv. "videokonference" - nejsou však pro pedagogy povinné, pouze, pokud tento typ komunikace s žáky učitel využije, bude tato informace zmíněna na webu estranek. Videokonference nesmí být zařazena na 6. vyučovací hodinu (z důvodu možnosti obědu);
  3. ve vzdáleném režimu v daný týden by mělo být voleno učivo spíše procvičovacího charakteru;
  4. zadaná práce může být hodnocena na základě § 184a) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.
    Toto platí pouze při vyhlášení mimořádného opatření, což se stalo. Žák má tedy povinnost, avšak škola musí přizpůsobit podmínky žákům. Např. kdo nemůže "online", domluví si individuálně s učitelem, že si vyzvedne např. vytisknutou práci ve škole, kterou musí plnit apod.

5. Obědy platí pro všechny. Žáci v režimu vzdálené výuky mohou na obědy v tyto časy: 11:40 - 12:00; 12:30 - 13:00; 13:30 - 14:00. Čas oběda si žák v případě zájmu volí dle programu vzdálené výuky. Nebudou-li chtít obědů využívat, musí si je samostatně odhlásit.

6. Všechny kroužky, které poskytují naši zaměstnanci na 1. i 2. stupni jsou na následujících 14 dní zrušeny bez výjimky.

vedení školy

Přečteno: 275 x Naposledy změněno neděle, 11 říjen 2020 14:18