Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?

Tři listopadové pátky byly ve školní družině věnovány pohybu. Sportovní zápolení družstev proběhlo vzhledem k daným opatřením v každém oddělení zvlášť.

Děti soutěžily v rozmanitých sportovních disciplínách, např. proskakování žebříku, chůze na chůdách, prolézání obručí, driblování a jiné soutěže s míčem.

Všichni podali skvělé výkony a na konci je čekala malá sladká odměna.

pondělí, 15 listopad 2021 09:02 | AKTUALITY DRUŽINA

Změna úplaty za školní družinu

Od 1. ledna 2022 se zvyšuje měsíční poplatek za školní družinu na Kč 250,-.

Platbu na leden proveďte do 23. prosince 2021.

Halloweensky vyzdobené prostory školní družiny posloužily k další podzimní akci.

V úterý 2. listopadu se uskutečnila dětmi oblíbená DUŠIČKOVÁ DISKOTÉKA.

Většina dětí přišla v nápaditých strašidelných kostýmech a maskách. Všichni tančili, zpívali a soutěžili ve sběru papírových dýní. 

Sladká odměna čekala na všechny účastníky této akce.
 
vychovatelky ŠD

Ve dnech 11. října - 18. října proběhla ve školní družině rukodělná soutěž HALLOWEENSKÉ STRAŠIDLO. Děti při svém tvoření využily nejrůznější materiály.

Nejlepší výtvory byly odměněny diplomy a hodnotnými cenami.

Všechny výrobky jsou vystaveny v prostoru školní družiny.
 
vychovatelky ŠD

Ve dnech 27. září - 4. října proběhla ve školní družině Velká dýňová soutěž.

Děti, které se do soutěže zapojily, použily při tvoření nejrůznější postupy a materiály. Úkolu se zhostily s nadšením.

Všechny výrobky jsou vystaveny v prostoru školní družiny.

Nejlepší výtvory byly odměněny diplomy a hodnotnými cenami.
 
vychovatelky ŠD

Vážení zákonní zástupci,
zápisy do školní družiny proběhnou v prostorách školní družiny. V celém článku jsou rozepsány termíny zápisu i podmínky pro přijetí dětí do školní družiny.

Vzhledem ke stále zhoršující se epidemiologické situaci vydala VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, a to tak: více viz článek

středa, 24 únor 2021 21:12 | AKTUALITY DRUŽINA

INFORMACE o povinné ochraně dýchacích cest Doporučený

Dle mimořádného opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (viz příloha) platí, že všechny osoby v prostorách ZŠ a MŠ musí mít ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je:
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny  technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných  norem (např. FFP2/KN 95),  

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické  podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,  

které brání šíření kapének.

Doporučení na přechod z látkové roušky na zdravotnickou roušku, či respirátor je uvedeno v termínu od 25. – 28. 2. 2021, kdy škola bude respektovat aktuální ochrany nosu a úst.

V bodě 3 c)  tohoto mimořádného opatření je uvedeno následující: „Zákaz se nevztahuje na žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).“  Toto je však aktuálně ve školách zakázáno.2

Podle bodu 3 a) mají výjimku děti do 2 let.
Podle bodu 3 b) mají výjimku děti v mateřské škole a děti v dětské skupině.
Výjimka podle písm. b) se vztahuje na „děti v mateřské škole a děti v dětské skupině“, neboť se jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy stále stejných osob, v jejichž případě nepoužívání ochranného prostředku v rámci takového kolektivu nepředstavuje vážné riziko. Výjimka se v době šíření více virulentních mutací SARS-CoV-2 nevztahuje na pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby pečující o děti v dětské skupině, a to za účelem zabránění jejich šíření v těchto zařízeních.

Od termínu 1. 3. 2021 tedy odpadá možnost nosit obyčejnou látkovou roušku, která nesplňuje výše stanovené standardy.

 

 

Na základě informací z MŠMT pokračujeme od 15. 2. ve stejném režimu jako doposud, viz následující informace.
 
Strana 1 z 3