Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

pátek, 04 březen 2022 14:34

Digitalizujeme školu - nástroje pro oživení a odolnost

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Škola je zapojena do programu v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“, komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

Cílem je vybavení škol pokročilými digitálními technologiemi – digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.

MŠ - 80 000,- Kč - Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence
- 317 000,- Kč - Prevence digitání propasti - pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky

Přečteno: 46 x