Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz
čtvrtek, 10 září 2020 13:36

Projekt "Škola pro všechny II"

Název projektu                                Škola pro všechny II

Registrační číslo projektu                CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016967

Webové stránky projektu               https://www.inkluzedecin.cz/

 

Obsah projektu                               Projekt Škola pro všechny II síťuje 10 základních a 9 mateřských škol ve městě Děčín s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků, snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí a žáků prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů na území města, které je výrazně ovlivněno přítomností vyloučených lokalit. Podpora je směřována pracovníkům škol, dětem a žákům, zaměstnancům veřejné správy a rodičům.

 

Cíl projektu                                   Cílem projektu je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu a předškolnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín (10 ZŠ a 9 MŠ). Jedná se o upevnění a systematické rozšíření proinkluzivních opatření a kariérového poradenství.

Snahou je zlepšit práci s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí, též zlepšit práci s rodiči dětí jak z takto znevýhodněného prostředí, tak i s rodiči majority, u nichž je potřeba pracovat s jejich předsudky. Projekt cílí na děti a žáky všech zúčastněných škol, jejich pedagogický personál, vedení škol, na samosprávu města i na rodiče.

 

Rozpočet                                            Celkové náklady: 33 024 659,76 Kč

                                                               (podíl města Děčín – 1 651 232,99 Kč)

Termín realizace                             01. 09. 2020 – 31. 08. 2022

Přečteno: 7027 x