Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz
úterý, 20 duben 2010 10:39

Otevřená škola

Projekt Otevřená škola - spolufinancován z ESF

Do tohoto projektu jsme se zapojili na počátku roku 2010. Hlavním cílem projektu je realizace souboru aktivit zaměřených na zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování, zkvalitnění výuky na školách prostřednictvím zavádění moderních a atraktivních metod vzdělávání s prvky eLearningu, na rozvoj partnerství mezi školami v regionu Ústeckého kraje.

Naše aktivity v projektu:

Realizace vzdělávacích a motivačních aktivit pro učitele.

Na škole jsme vytvořili tým 6 pedagogů, kteří prošli postupně sedmi e-learningovými kurzy.

-         Pravidla vedení on-line kurzu

-         Jak pracovat s el. objekty ve výuce i mimo ni

-         Využití e- learningu při samostatné přípravě žáka

-         Metodika on- line vzdělávání

-         Jak motivovat žáka

-         Školní vzdělávací a informační systém

-         Technické zpracování, implementace a správa administračního softwaru

 Příprava obsahů a forem vzdělávacích a motivačních aktivit pro žáky.

Realizace vzdělávacích a motivačních aktivit pro žáky

Škole bylo v rámci projektu poskytnuto on-line vzdělávací prostředí Moodle, které slouží k prezenční i distanční výuce pomocí on-line kurzů. Moodle umožňuje či podporuje snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších činností sloužících pro podporu výuky. 

Společné ověření v projektu nabytých znalostí učitele a žáka.

Vývoj a implementace školních vzdělávacích a informačních systémů (portálů)již funguje a je postupně doplňován a aktualizován.

Zřízení a provoz E-center samostatného studia  - již fungují.

Přečteno: 7678 x