Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz
neděle, 11 září 2011 12:20

EU Peníze školám

Od 1. 9. 2011 vstoupila škola do projektu EU Peníze školám. Projekt pod názvem „Moderní škola – moderní trendy ve vzdělávání“ je zaměřen především na tvorbu digitálních učebních materiálů.

Naším prvotním úkolem bylo vyškolit pedagogy v oblasti tvorby DUMů ve dvou základních programech - PowerPoint 2010 a Smart Notebook. Chceme motivovat pedagogy, aby při vytváření materiálů využili své dobré nápady, dotvořili je a aktualizovali, aby s pomocí svých znalostí a výměny zkušeností získaných v rámci DVPP vytvořili další moderní materiály a pomůcky, které budou aktivizovat práci žáků. Na konci šk. roku 2012/2013 máme vytvořeno přibližně 500 vlastních výukových materiálů, které byly během roku odpilotovány a odevzdány ke kontrole MŠMT.

Současně vybavujeme školu novými moderními pomůckami a ICT vybavením, které bude sloužit k naplnění výstupů šablon, k lepší motivaci žáků a vzbuzení jejich zájmu o vzdělávání a celoživotní učení. K nejrozsáhlejším investicím patřil nákup 3 multidotykových interaktivních tabulí SMART Board s pylonovými pojezdy a projektorů s ultrakrátkou projekční vzdáleností. Pracovna přírodopisu se dočkala vybavení novými nmikroskopy včetně jednoho modelu s digitální kamerou a kvalitního vizualizéru s 3D zobrazením.

V této době realizujeme výstavbu nové počítačové pracovny. Žáci zde budou mít k dispozici 24 pracovišť s počítači v podobě tenkých klientů Lenovo. Předpokládaný termín dokončení je konec října 2013.

V rámci projektu plánujeme pořídit další interaktivní tabuli SMART Board, neboť se těší velké oblibě u žáků i pedagogů a všechny stávající jsou plně vytíženy.

Projekt bude ukončen v únoru 2014.

 

Mgr. A. Čuříková, koordinátor projektu

Přečteno: 7339 x