Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • POČÍTAČOVÁ UČEBNA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
čtvrtek, 27 červen 2024 23:13

Zápis do školní družiny pro školní rok 2024/2025

Vážení zákonní zástupci,
zápisy do školní družiny proběhnou v prostorách školní družiny. V celém článku jsou rozepsány termíny zápisu i podmínky pro přijetí dětí do školní družiny.

Zápis do školní družiny proběhne ve dnech:
(Poslední klient bude odbaven 15 min před ukončením zápisu.)

ve čtvrtek 29. 8. 2024             13 – 15 h

v pátek 30. 8. 2024                   9 – 11 h

O přijetí žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněné přihlášky k činnosti ŠD a stanovených kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD.
Na zapsání do ŠD není právní nárok.

Školní družina je vždy na jeden školní rok.

V příloze článku naleznete:

Přihlášku k zápisu do školní družiny
Zápisní lístek do školní družiny

Ve školním roce 2024/2025 budou do ŠD přijímány děti do naplnění kapacity 120 dětí v tomto pořadí:

  1. Děti narozené 2017 – 2018
  2. Děti narozené 2016 – bez dostupnosti MHD, hokejisté
  3. Děti narozené 2016 – mladší má přednost před starším
  4. Děti narozené 2015 – bez dostupnosti MHD, hokejisté
  5. Děti narozené 2015 – mladší má přednost před starším
  6. Děti narozené 2014 – bez dostupnosti MHD, hokejisté
  7. Děti narozené 2014 – mladší má přednost před starším
  8. Děti narozené 2013 – bez dostupnosti MHD, hokejisté
  9. Děti narozené 2013 – mladší má přednost před starším

Mgr. Pavla Vysoká
zástupkyně ředitelky

Přečteno: 35 x