Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

 • POČÍTAČOVÁ UČEBNA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
sobota, 27 únor 2021 16:48

Krizové opatření vlády, Škola určená k zajištění nezbytné péče Doporučený

Vzhledem ke stále zhoršující se epidemiologické situaci vydala VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, a to tak: více viz článek

s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. vláda zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

a) základní školy při zdravotnickém zařízení,

b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,

současně zakazuje provoz mateřských škol podle školského zákona, zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

MŠ Březová a MŠ Rakovnická jsou do termínu 21. 3. 2021 včetně mimo provoz.
ZŠ Březová má v týdnu od 1. do 5. března 2021 jarní prázdniny, v tyto dny neprobíhá distanční výuka.
Od 8. 3. 2021 do 21. 3. 2021 včetně, bude ve všech ročnících probíhat distanční výuka přes Google Učebnu.

K zajištění nezbytné péče v době od 6:00 do 16:00 h o děti a žáky ve věku od 2 do 10 let rodičů níže určených profesí jsou dle rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje určeny - ZŠ Komenského a ZŠ a MŠ Březová.
ZŠ Komenského pečuje o žáky od 6 do 10 let. Kontakt: Olga Křivohlavá, tel. 775 861 995. Stravovací služby zajistí Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13 bezúplatně.
ZŠ a MŠ Březová pečuje o děti ve věku od 2 do 6 let. Kontakt: Lenka Milatová, tel. 778 544 658. Je nutné doložit kopii evidenčního listu, případně vzít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Určené profese z přílohy:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,
 • zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností, zařazení do městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností,
 • zaměstnanci a soudci Krajského soudu v Ústí nad Labem a okresních soudů v jeho působnosti na území Ústeckého kraje,
 • zaměstnanci a státní zástupci Krajského státního zastupitelství a okresních státních zastupitelství v jeho působnosti na území Ústeckého kraje

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

O aktuálním vývoji situace Vás budeme průběžně informovat.

 

Přečteno: 309 x Naposledy změněno neděle, 07 březen 2021 11:22