Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • REKONSTRUOVANÁ ŠKOLA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
pátek, 12 únor 2021 13:29

Organizace vyučování, stravování a školní družiny od 15. 2. 2021 Doporučený

Na základě informací z MŠMT pokračujeme od 15. 2. ve stejném režimu jako doposud, viz následující informace.
 

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí 15. 2. budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství v příloze.

Od 15. 2. 2021 do odvolání je prezenční výuka (ve škole) pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. 

Všichni žáci, zaměstnanci i návštěvníci školy jsou povinni mít v budově školy zakryté dýchací cesty rouškou nebo respirátorem. Prosím, dejte svým dětem dostatek roušek, aby měly na výměnu.

 

Vyučování:

1. a 2. ročníky

Půlené hodiny českého jazyka se ruší a všichni žáci mají vždy od 8:00 h (nikdo nemá od 8:55 h). 1. ročníky tedy končí vždy v 11:40 h.
Žáci se učí podle rozvrhu platného od 1. 9. 2020 bez půlených hodin.

Ráno se budou žáci shromažďovat na stanovištích na dvoře školy. Odchody do školy budou v časových rozestupech z důvodu nepotkávání se v šatnách. Do šaten budou odchody v těchto časech:

1. A - 7:40 (Štefflová, Ledvinková)

1. B - 7:45 (Bárová, Michálek)

2. A - 7:50 (Dernerová, Pondělíčková)

2. B - 7:55 (Bašistová, Slavíková)

2. C - 8:00 (Marešová, Pavlíková)

Pohyb na chodbách během přestávek je pro žáky zakázaný. Toalety žáci využívají dle rozpisu, který jim bude sdělen ve škole.

 

3. - 9. ročníky

Žáci 3. - 9. ročníků se v termínu 4. - 8. 1. 2021 vzdělávají distančně (z domova) bez přítomnosti ve škole pouze přes Google učebnu. Učivo jednotlivých předmětů bude zadáno do pondělí 4. 1. do 9:00 h. Žáci, kteří se nemohou vzdělávat přes Google učebnu z důvodu absence internetového připojení, mají povinnost spojit se s třídním učitelem a domluvit se na podrobnostech předání učiva.

 

Vydávání obědů - prezenční i distanční vzdělávání:

Zájemci o oběd si přihlašují obědy samostatně, bez rozdílu, zda se žáci vzdělávají ve škole nebo doma. Vedoucí jídelny toto nezajišťuje.

Všichni žáci, zaměstnanci i návštěvníci školy jsou povinni mít po celou dobu pobytu v budově školní jídelny zakryté dýchací cesty rouškou nebo respirátorem, vyjma doby konzumace jídla a pití.

Všichni žáci 1. a 2. ročníků, kteří nechodí do školní družiny, ale chodí na obědy, budou na obědy nyní odcházet s družinou v následujících časech, bez ohledu na konec vyučování. Tzn., že tito žáci po skončení vyučování jdou do školní družiny a v níže stanoveném čase jdou s družinou na oběd a po obědě odchází domů. Pokud s tímto řešením rodiče nesouhlasí, jediné možné řešení je oběd odhlásit a dítě pak odchází domů ihned po skončení výuky.

1. A 11:45

1. B 12:00

2. B 12:40

2. A 12:55

2. C 13:10

 

3. - 5. třídy       11:15 - 11:40 stravu odebírají do kastrůlků, oběd není možné sníst v jídelně

6. - 9. třídy       13:30 - 14:00 stravu odebírají do kastrůlků, oběd není možné sníst v jídelně

Rozpis odchodů do školní jídelny je opět v návaznosti na doporučení MŠMT o zachování homogenity skupin. 

 

Školní družina

Na základě požadavků MŠMT na homogennost skupin, bude školní družina v provozu od pondělí 4. 1. 2021 od 6:00 do 7:50 h (příchod do ŠD nejpozději v 7:30) a dále pak od 11:40 do 16:00 h.

Bude celkem 5 oddělení - každá třída bude mít své oddělení (4 oddělení ŠD a učebna Hudební výchovy).

Děti ve školní družině nevyužívají šatny ŠD a své věci si nechávají ve třídě družiny.

Oddělení:

1. A - 4. oddělení Ledvinková Marcela

1. B - 3. oddělení Záhorková Markéta

2. A - učebna HV - pedagogičtí pracovníci školy

2. B - 2. oddělení Řadová Hana

2. C - 1. oddělení Pešková Vlasta

Při vyzvedávání dětí ze školní družiny prosíme, aby dítě vyzvedával jen jeden člen rodiny a v budově se zdržoval jen po dobu nezbytně nutnou.

 

Děkujeme za pochopení výše uvedených opatření

vedení školy

Přečteno: 250 x