Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • VARIABILNÍ PROSTŘEDÍ

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
pátek, 08 leden 2021 12:18

Organizace vyučování, školní družiny a stravování 11. 1. - 22. 1. 2021

11. 1. - 22. 1. 2021 je prezenční výuka (ve škole) pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. Sledujte, prosím, následující informace.

Všichni žáci, zaměstnanci i návštěvníci školy jsou povinni mít v budově školy zakryté dýchací cesty rouškou nebo respirátorem. Prosím, dejte svým dětem dostatek roušek, aby měly na výměnu.

 

Vyučování:

1. a 2. ročníky

Půlené hodiny českého jazyka se ruší a všichni žáci mají vždy od 8:00 h (nikdo nemá od 8:55 h). 1. ročníky tedy končí vždy v 11:40 h.
Žáci se učí podle rozvrhu platného od 1. 9. 2020 bez půlených hodin.

Ráno se budou žáci shromažďovat na stanovištích na dvoře školy. Odchody do školy budou v časových rozestupech z důvodu nepotkávání se v šatnách. Do šaten budou odchody v těchto časech:

1. A - 7:40 (Štefflová, Ledvinková)

1. B - 7:45 (Bárová, Michálek)

2. A - 7:50 (Dernerová, Pondělíčková)

2. B - 7:55 (Bašistová, Slavíková)

2. C - 8:00 (Marešová, Pavlíková)

Pohyb na chodbách během přestávek je pro žáky zakázaný. Toalety žáci využívají dle rozpisu, který jim bude sdělen ve škole.

 

3. - 9. ročníky

Žáci 3. - 9. ročníků se v termínu 4. - 8. 1. 2021 vzdělávají distančně (z domova) bez přítomnosti ve škole pouze přes Google učebnu. Učivo jednotlivých předmětů bude zadáno do pondělí 4. 1. do 9:00 h. Žáci, kteří se nemohou vzdělávat přes Google učebnu z důvodu absence internetového připojení, mají povinnost spojit se s třídním učitelem a domluvit se na podrobnostech předání učiva.

 

Vydávání obědů - prezenční i distanční vzdělávání:

Zájemci o oběd si přihlašují obědy samostatně, bez rozdílu, zda se žáci vzdělávají ve škole nebo doma. Vedoucí jídelny toto nezajišťuje.

Všichni žáci, zaměstnanci i návštěvníci školy jsou povinni mít po celou dobu pobytu v budově školní jídelny zakryté dýchací cesty rouškou nebo respirátorem, vyjma doby konzumace jídla a pití.

Všichni žáci 1. a 2. ročníků, kteří nechodí do školní družiny, ale chodí na obědy, budou na obědy nyní odcházet s družinou v následujících časech, bez ohledu na konec vyučování. Tzn., že tito žáci po skončení vyučování jdou do školní družiny a v níže stanoveném čase jdou s družinou na oběd a po obědě odchází domů. Pokud s tímto řešením rodiče nesouhlasí, jediné možné řešení je oběd odhlásit a dítě pak odchází domů ihned po skončení výuky.

1. A 11:45

1. B 12:00

2. B 12:40

2. A 12:55

2. C 13:10

 

3. - 5. třídy       11:15 - 11:40 stravu odebírají do kastrůlků, oběd není možné sníst v jídelně

6. - 9. třídy       13:30 - 14:00 stravu odebírají do kastrůlků, oběd není možné sníst v jídelně

Rozpis odchodů do školní jídelny je opět v návaznosti na doporučení MŠMT o zachování homogenity skupin. 

 

Školní družina

Na základě požadavků MŠMT na homogennost skupin, bude školní družina v provozu od pondělí 4. 1. 2021 od 6:00 do 7:50 h (příchod do ŠD nejpozději v 7:30) a dále pak od 11:40 do 16:00 h.

Bude celkem 5 oddělení - každá třída bude mít své oddělení (4 oddělení ŠD a učebna Hudební výchovy).

Děti ve školní družině nevyužívají šatny ŠD a své věci si nechávají ve třídě družiny.

Oddělení:

1. A - 4. oddělení Ledvinková Marcela

1. B - 3. oddělení Záhorková Markéta

2. A - učebna HV - pedagogičtí pracovníci školy

2. B - 2. oddělení Řadová Hana

2. C - 1. oddělení Pešková Vlasta

Při vyzvedávání dětí ze školní družiny prosíme, aby dítě vyzvedával jen jeden člen rodiny a v budově se zdržoval jen po dobu nezbytně nutnou.

 

Děkujeme za pochopení výše uvedených opatření

vedení školy

Přečteno: 313 x Naposledy změněno neděle, 24 leden 2021 18:37