Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Vydávání stravy od 18. 11. 2020

    Vydávání obědů v novém režimu: Ve školní jídelně nemají žáci a zaměstnanci školy nasazenou roušku jen při konzumaci jídla a…

    pátek | 13.listopad 2020 | 18:18

NAŠE ŠKOLA

  • POČÍTAČOVÁ UČEBNA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
pátek, 08 únor 2019 16:19 | AKTUALITY ŠKOLA

Pozvánka na přednášku

středa, 30 leden 2019 22:54 | AKTUALITY ŠKOLA

Přehazovaná 2019

Naše škola již tradičně pořádala okresní turnaj chlapců a dívek v přehazované v rámci soutěží Asociace školních sportovních klubů. Turnaj probíhal ve skvělé sportovní náladě a opět s velmi kvalitními týmy. Pro týmy, které si měřily své síly a dovednosti bylo cílem co nejlepší umístění, ale i bojovnost, dobrá nálada a sportovní fair play.

Naší školu reprezentovaly dva týmy ve složení chlapci a dívky z 5.A a 5.B.

Žáci Bára Martin, Baumová Adéla, Šafková Barča, Zedník Jan, Moučka Jára, Baum Oliver, Kumstát Roman, Holec Marek, Pham Dominik - vybojovali 1. místo a postup do krajského finále.

Druhý tým reprezentovali: Krajdl Dominik, Krátký Petr, Hošková Veronika, Menclová Veronika, Bulyová Markéta, Vo Than Jan, Postl Šimon, Rangl Matěj, Svoboda Michal, Šenk Martin a Šotka Tomáš.

Oba dva týmy zaslouží velkou pochvalu za sportovní um, ale i maximum výkonu, který předváděly.

Poděkování patří také asistentkám, bez kterých by tento turnaj neměl správnou sportovní, ale i pořadatelskou atmosféru.

Gratulujeme a držíme pěsti do dalších sportovních soutěží a her.

pondělí, 28 leden 2019 16:17 | AKTUALITY ŠKOLA

Akce ŠD - Talentová soutěž

V úterý 22. ledna proběhla po roce opět TALENTOVÁ SOUTĚŽ ŠD. Tuto soutěž vyhlašujeme, abychom podpořili zájmy našich dětí. Viděli jsme kouzelníka, tanečnici, poslechli si flétnistu a klavíristu. Dále své výkony ukázali fotbalista a basketbalista. Malá zástupkyně hasičského sboru také předvedla co umí. Porota byla složena z dětí prvního až čtvrtého oddělení. Všechna vystoupení jsme ocenili velkým potleskem a v pátek si ti nejlepší převzali diplom a cenu.

1. místo - V. Bajan - hra na klávesy
2. místo - M. Bartoš - hra na flétnu
3. místo - A. Tomášková -  hasička
3. místo - D. Tesař - kouzelník

V pátek 18. ledna navštívili žáci 9. ročníků Střední zdravotnickou školu v Děčíně.  Dopoledne bylo rozděleno na aktivity, které si děvčata a chlapci prakticky vyzkoušeli. V první části se seznámili s první pomocí a také si vyzkoušeli resuscitaci. V další části žáci zjišťovali svou krevní skupinu a seznámili se s ošetřovatelskou činností. V přednáškové učebně zhlédli prezentaci studentek na téma zdravý životní styl a závislosti. Během dopoledne si ověřili své znalosti a získali mnoho nových poznatků.

úterý, 22 leden 2019 09:07 | AKTUALITY ŠKOLA

Motýla jsem tu neviděl ...

Dne 21. 1. 2019 navštívili žáci 7. B v rámci výuky českého jazyka a výtvarné výchovy výstavu výběru dětských kreseb, které vznikaly v rozmezí let 1942 - 1944 v tranzitním koncentračním táboře v Terezíně. Během poutavého výkladu průvodkyně se dozvěděli, že v letech 1941-1945 se terezínské ghetto stalo dočasně nedobrovolným domovem židovských dětí. Aby byly děti co možná nejvíce ušetřeny otřesné reality, snažila se od počátku židovská samospráva vytvořit pro ně úplně oddělený svět, ve kterém měl platit normální, ba dokonce zdokonalený výchovný systém založený na vysokých morálních hodnotách. V ghettu se podařilo prosadit výuku ručních prací, kreslení a zpěvu, k níž byla připojena i ilegální výuka jazyků, literatury, historie a základů exaktních věd. Hodiny kreslení zaujímaly jisté výsadní postavení především díky působení vídeňské malířky, absolventky výmarského Bauhausu Friedl Dicker-Brandeisové, která byla do Terezína deportována na konci roku 1942. Většina dětí byla z terezínského ghetta transportována dále na východ a téměř všechny zahynuly v osvětimských plynových komorách.

Druhou částí programu byla prohlídka výukových panelů, děti vypracovaly pracovní list a aktivně hledaly správné odpovědi. V 9. třídě plánujeme exkurzi přímo po stopách terezínských dětí – do Terezína.

Mgr. I. Košková – uč. ČjL + Vv

úterý, 22 leden 2019 09:03 | AKTUALITY ŠKOLA

Akce ŠD - Sportovní akce

V pátek 18.1.2019 jsme s celou družinou prožili krásné sportovní odpoledne v tělocvičně. Pro děti, které byly rozděleny do jednotlivých družstev, byly připraveny netradiční sportovní disciplíny zaměřené na sílu, rychlost, balanc a spolupráci. I přestože nebyly vůbec jednoduché, všichni se s nimi poprali, co jim síly stačily. Za snahu a fair hru děti dostaly sladkost a na vítězné družstvo ještě čeká věcná odměna.

Děkujeme za fajn strávené odpoledne.

Vychovatelky ŠD

neděle, 20 leden 2019 23:30 | AKTUALITY ŠKOLA

Sčítání vrabců

V neděli 20. 1. se vybraní členové Biologického kroužku zúčastnili již tradičního zimního sčítání vrabců domácích a polních. K průzkumu populace vrabců je vybráno Staré Město. Lokalitu sledujeme již třetím rokem. Žáci procházeli zmiňovanou lokalitu křížem krážem a do připraveného formuláře zaznamenávali pozorovaný druh vrabce, jejich počet, dále specifikovali situaci, ve které se ptáci nacházeli (sezení na stromě, hledání potravy apod.) a

Jako každoročně se na naší škole uskutečnilo školní kolo přehlídky dětských sólových recitátorů. Recitační soutěž proběhla v pracovně českého jazyka dne 15. 1. 2019. Zúčastnilo se celkem 20 žáků z 2. stupně. Soutěžilo se ve 2 věkových kategoriích. Výkony všech soutěžících byly velmi pěkné a zaslouží pochvalu.  Zazněly básně s humorným i vážným obsahem.

Strana 17 z 17