Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • UDRŽOVANÉ OKOLÍ

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
čtvrtek, 09 listopad 2023 22:12

Halloweenský projektový den na 2. stupni

V úterý 31. 10. 2023 se konal projektový den i na 2. stupni.

Žáci na něj přicházeli bez jakýchkoliv bližších informací a teprve během první vyučovací hodiny museli vypátrat, co se bude dít.

Připravili jsme jim příběh o tom, jak se ztratil pan zástupce Michálek, text si ale museli doplnit sami o slova, která předtím nalezli rozlepená po třídě. V průběhu dalších hodin obcházeli stanoviště, kde řešili úlohy z matematiky, fyziky, chemie nebo anglického jazyka. Nechybělo ani tělovýchovné stanoviště, které mezi dětmi sklidilo největší úspěch.

Každý úkol směřoval k získání indicie, která odkazovala na místo, kde měl být pan Michálek ukrytý. Indicie nebyly příliš těžké, nicméně našly se tam i ty, které měly žáky zmást, a tak v závěrečné hodině někteří pana Michálka hledali nejdřív například v hudebně. Většina ale běžela na jistotu do tělocvičny. Tak jednoduché jsme to ale udělat nechtěli. Bylo v plánu pana Michálka “ubytovat” v jednom z kabinetů tělesné výchovy, ale deváťáci nějakým záhadným způsobem tento záměr prokoukli. A tak došlo na plán B - záchodky u tělocvičny. Shodou okolností ho tam náhodou objevili přesně ti tři deváťáci, kteří se ho vydali hledat do kabinetu. Cestou si šli odskočit a všimli si koštěte, kterým měl pan Michálek zatarasené dveře kabinky. K výborným detektivním schopnostem gratulujeme Honzovi Wojnarovskému, Honzovi Dittrichovi a Dušanovi Blažkovi z 9. A.

Když jsme se sešli v tělocvičně zbývalo už jen vypátrat pachatele. Ovšem předpokládalo se, že organizovat celý druhý stupeň na jednom místě bude velmi náročné, a tak jsme zakončení ponechali velmi volné. Většina stejně správně tipovala, že pachatelem je pan Michajličenko, který se pokusil o úprk, ale byl zneškodněn komandem ze 7. A (Sam Volner, Kuba Krátký, Jirka Anděl) v čele se slavným detektivem Prokop Dveře (Luky Mayer).

Věříme, že si žáci projektový den užili. Mockrát děkujeme všem kolegům za spolupráci. Zvláštní poděkování patří panu učiteli Pazderkovi a Michajličenkovi a paní učitelce Řežábkové za pomoc s přípravou stanovišť. Bez vás by to neklaplo.

Mgr. Jana Adéeová a Mgr. Lucie Štěpánková

Přečteno: 74 x Naposledy změněno čtvrtek, 09 listopad 2023 22:26